Streszczenie wytycznych NICE 2017 dotyczących jaskry pierwotnej otwartego kąta i porównanie ich z wytycznymi PTO

lek. Joanna Kośny

lek. Anna Sapieżko

dr. hab. n. med. Piotr Jurowski, prof. nadzw.

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej,

II Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Piotr Jurowski, prof. nadzw., Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, II Katedra Chorób Oczu, UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź; e-mail: p.jurowski@vp.pl

Celem artykułu jest przedstawienie wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE; Wielka Brytania) opublikowanych 1 listopada 2017 roku oraz odniesienie ich do najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) z 2017 roku dotyczących postępowania z chorymi z jaskrą pierwotną otwartego kąta, jaskrą normalnego ciśnienia oraz nadciśnieniem ocznym.

Identyfikowanie przypadków

Przed ustaleniem rozpoznania jaskry pierwotnej otwartego kąta (JPOK), nadciśnienia ocznego (NO) lub powzięciem podejrzenia JPOK należy dokonać oceny:

  • centralnego pola widzenia z użyciem standardowej perymetrii automatycznej (progowej lub nadprogowej)
  • nerwu wzrokowego i dna oka w lampie szczelinowej (po rozszerzeniu źrenicy w razie konieczności); należy też wykonać optyczną tomografię koherentną (OCT – optical coherence tomography) lub obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego
  • ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP – intraocular pressure) za pomocą tonometru aplanacyjnego Goldmanna
  • konfiguracji i głębokości obwodowej przedniej komory przy użyciu gonioskopii, testu van Hericka lub OCT.

Ważne: decyzja o skierowaniu nie powinna być podejmowania jedynie na podstawie wyniku badania IOP uzyskanego za pomocą bezkontaktowej tonometrii. Przed skierowaniem należy rozważyć powtórzenie pomiaru pola widzenia lub IOP, chyba że pacjent wymaga...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metody diagnostyczne

W celu rozpoznania jaskry pierwotnej otwartego kąta, nadciśnienia ocznego lub w przypadku podejrzenia JPOK należy wykonać badania oceniające:

Ponowne badanie

Przy każdej ponownej wizycie pacjentom z jaskrą pierwotną otwartego kąta, osobom, u których podejrzewa się JPOK lub pacjentom z nadciśnieniem ocznym należy zaproponować:

Ustalanie terminów wizyt kontrolnych

Wytyczne dotyczące ustalania terminów wizyt kontrolnych przedstawiono w tabeli 1 (dla pacjentów leczonych z powodu NO), tabeli 2 (dla osób z podejrzewaną JPOK) i tabeli [...]

Leczenie

Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę ograniczenia intelektualne i fizyczne pacjenta oraz upewnić się co do braku istotnych chorób współistniejących lub [...]

Organizacja opieki nad pacjentem

Lekarz musi rozważyć ustalenie rozpoznania i zaplanować leczenie u pacjentów z „podejrzanym” wyglądem tarczy nerwu II i ubytkami w polu widzenia.

Leczenie pacjentów z ciśnieniem wewnątrzgałkowym wynoszącym 22-23 mmHg

Jedyną metodą o udowodnionym działaniu zapobiegającym powstawaniu jaskry jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Celem leczenia jest uzyskanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Porównanie wytycznych NICE i PTO

Porównanie wytycznych NICE i PTO dotyczących jaskry pierwotnej otwartego kąta i nadciśnienia ocznego u dorosłych przedstawiono w tabeli 4, natomiast porównanie wytycznych NICE i PTO odnoszących [...]

Do góry