Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo, znaczną część problemów, z którymi stykamy się niemal każdego dnia, udzielając konsultacji naszym pacjentom, stanowią różnego rodzaju zaburzenia widzenia. Wynikają one z różnych przyczyn, takich jak wady refrakcji, zmiany w obrębie rogówki i siatkówki, zaburzenia akomodacji itd. Niektóre problemy udaje się rozwiązać bez większego wysiłku, zapisując na przykład odpowiednie okulary. W innych przypadkach musimy sięgnąć po nieco bardziej zaawansowane metody terapii, choć trzeba przyznać, że nie u wszystkich chorych udaje się uzyskać zamierzony efekt. Przykładem może być laserowa korekcja wad refrakcji. Proponowana przez nas praca poświęcona laserowej korekcji wad wzroku szczegółowo omawia najczęściej obecnie stosowane zabiegi lecznicze służące temu celowi.

Osobnym zagadnieniem mogącym sprawiać wiele problemów w procesie diagnostycznym są zaburzenia akomodacji. Przeważnie dotyczą one dzieci i młodzieży, choć można je zaobserwować również u niektórych dorosłych. W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” chcielibyśmy zainteresować Państwa artykułem poświęconym temu właśnie zagadnieniu. Praca w jasny i zrozumiały sposób przedstawia rodzaje omawianych zaburzeń, a także opisuje metody diagnostyczne, pozwalające na pełną ocenę pacjenta.

Przyczyną gorszej ostrości wzroku mogą być też różnego pochodzenia zmiany w obrębie siatkówki i naczyniówki, na przykład wrodzone dystrofie lub zmiany spowodowane określoną jednostką chorobową. W tym kontekście polecam Czytelnikom dwa artykuły. Pierwszy z nich poświęcono najczęściej występującym zaburzeniom siatkówki o podłożu genetycznym i w przystępny sposób przedstawiono w nim podział, objawy i metody diagnostyczne oraz charakterystykę najczęściej spotykanych jednostek chorobowych. Sądzę, że artykuł okaże się szczególnie przydatny tym z Państwa, którzy na co dzień pracują w poradni. Natomiast tym spośród naszych Czytelników, którzy częściej przebywają w sali operacyjnej, polecam drugi artykuł na temat chirurgicznego leczenia powikłań proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej.

Na zakończenie – ciekawy opis przypadku. Tym razem będzie on związany z obustronnym idiopatycznym zapaleniem gruczołów łzowych u 43-letniego pacjenta. Warto przeczytać!

Do góry