Miękkie soczewki toryczne

mgr Rafał Brygoła

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Adres do korespondencji: mgr Rafał Brygoła, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa; e-mail: rafal.brygola@fuw.edu.pl

W artykule przedstawiono podstawowe konstrukcje miękkich soczewek torycznych oraz analizę czynników, które wpływają na ryzyko wystąpienia potencjalnych trudności podczas ich wprowadzania i stosowania.

Wprowadzenie

Z analizy informacji dotyczących epidemiologii wad wzroku zebranych w międzynarodowych bazach danych w latach 1990-2016 wynika, że astygmatyzm jest najczęściej występującą wadą tego narządu.1 U dorosłych częstość występowania określono na 40% w skali światowej. Szczegółowe dane z rozbiciem na grupy wiekowe i regiony przedstawiono w tabeli 1.1

Mimo tak znaczącego występowania astygmatyzmu w populacji udział w rynku miękkich soczewek torycznych jest znacząco mniejszy. Z badań opublikowanych przez Contact Lens Spectrum dotyczących 2016 roku wynika, że w Stanach Zjednoczonych miękkie soczewki toryczne stanowią jedynie 25% soczewek kontaktowych.2 W Polsce częstość wdrażania tego typu rozwiązań jest jeszcze mniejsza. Instytut GFK Polonia w styczniu 2017 roku opublikował dane za rok 2016, gdzie oszacowano udział tych konstrukcji w rynku na poziomie 15%.3

Niekorygowanie astygmatyzmu wpływa na obniżenie ostrości wzroku. Szczególnie w warunkach zmierzchowych, kiedy źrenica jest rozszerzona, astygmatyzm może obniżać parametry czułości na kontrast oraz w skrajnych przypadkach wywoływać astenopię.4 Wystąpienie takich objawów u pacjenta będzie pogarszało jego komfort funkcjonowania oraz w znaczącym stopniu może wpływać na zwiększenie ryzyka rezygnacji z korekcji za pomocą soczewek.5

Od wielu lat na rynku dostępne są miękkie soczewki różnej konstrukcji, pozwalające specjalistom na korygowanie składowej cylindrycznej wady wzroku pacjenta. Niestety w wielu przypadkach nadal stosuje się uproszczoną metodę korekcji z wykorzystaniem ekwiwalentu sferycznego, co może się negatywnie przekładać na parametry widzenia i komfort pacjenta. W artykule przedstawiono podstawowe konstrukcje miękkich soczewek torycznych oraz analizę czynników, które wpływają na ryzyko wystąpienia potencjalnych trudności podczas ich wprowadzania.

Metody stabilizacji soczewek miękkich

Soczewka kontaktowa na oku jest cały czas narażona na działanie różnych sił fizycznych. Mrugnięcie powieki, zamykającej się od części skroniowej w kierunku nosa, prowadzi do wytworzenia się siły ścinającej. Tarcie wywołane w trakcie mrugania powod...

Aby prawidłowo stabilizować soczewkę na rogówce oraz zapobiegać rotacji w trakcie ruchów oka i mrugania, producenci soczewek kontaktowych wyprodukowali soczewki toryczne różnych konstrukcji. Przez wiele lat opracowano przynajmniej kilka sposobów m...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stabilność rotacyjna soczewki

Przeprowadzono wiele badań nad stabilnością rotacyjną soczewek względem ruchu oczu. Zikos w swoim artykule porównał soczewkę z balastem pryzmatycznym oraz konstrukcję wykorzystującą cienkie [...]

Dobór pacjentów do korekcji soczewkami torycznymi

Producenci soczewek kontaktowych mają w swojej ofercie soczewki o parametrach, które pozwalają na pełną korekcję praktycznie u każdego pacjenta trafiającego do gabinetu okulistycznego czy [...]

Możliwe problemy związane ze stosowaniem miękkich soczewek torycznych

Na prawidłową stabilność rotacyjną soczewki na oku składa się bardzo wiele czynników wynikających zarówno z samej konstrukcji soczewki, jak i ważnych aspektów anatomicznych [...]

Podsumowanie

Dostępne na rynku różne rodzaje soczewek torycznych zapewniają duże możliwości korekcji u większości pacjentów z astygmatyzmem. Szeroki zakres parametrów oraz łatwość ich stosowania [...]
Do góry