Zmiana szerokości kąta przesączania u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta po SLT

lek. Ewa Studzińska

dr n. med. Adam Jarmak

Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Adres do korespondencji: lek. Ewa Studzińska, Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz; e-mail: sinuel.7@gmail.com

W artykule omówiono badanie oceniające zmianę kąta przesączania, przeprowadzone z udziałem 32 pacjentów na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu przed zabiegiem selektywnej trabekuloplastyki laserowej i po nim między kwietniem 2018 a lutym 2019 roku.

Wprowadzenie

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest podstawowym celem leczenia neuropatii jaskrowej. Sposobem na jego osiągnięcie jest między innymi selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT – selective laser trabeculoplasty), której wykorzystanie znacznie wzrosło w ostatnich latach. Stosuje się ją zarówno jako leczenie pierwszego rzutu, jak i w leczeniu skojarzonym.1

W ostatnim czasie możemy zauważyć wciąż zwiększającą się liczbę publikacji dotyczących wykorzystania SLT. Niektórzy autorzy opisują tę metodę jako kosztowną,2 inni donoszą o interakcjach zachodzących między laseroterapią i leczeniem miejscowymi lekami przeciwjaskrowymi oraz objawy niepożądane laseroterapii.1 Inni natomiast opisują SLT jako metodę równie skuteczną jak monoterapia z użyciem kropli przeciwjaskrowych.3 Mimo słabnącego z czasem efektu SLT wyniki powtórnego zabiegu są porównywalne z wynikami pierwszego.4-6

Powstało wiele prac opisujących zmianę poziomu ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów poddanych zabiegowi SLT. Badanie przeprowadzone przez Kadasiego sugeruje, że efektywność SLT jest co najmniej porównywalna z efektywnością leczenia miejscowymi ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cele

Nie przeprowadzono do tej pory pomiarów oceniających, jak wykonanie laserowej trabekuloplastyki wpływa na szerokość kąta przesączania. Ma to istotne znaczenie w dalszym [...]

Materiały i metody

Do badania zakwalifikowano 32 osoby z jaskrą pierwotną otwartego kąta przesączania, 15 kobiet w przedziale wiekowym 24-79 lat (średnia wieku 51,5 roku) oraz [...]

Wyniki

W całej grupie badawczej szerokość kąta przesączania przed wykonaniem laseroterapii wynosiła od 4° do 36° (średnio 20°), z czego u kobiet 4-38° (średnio 21°), [...]

Wnioski

Wykonanie zabiegu selektywnej trabekuloplastyki laserowej u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta jest skuteczną metodą mającą na celu poszerzenie kąta przesączania, a w konsekwencji [...]

Do góry