FemtoLASIK – nowa przestrzeń podpłatkowa rogówki

dr n. med. Piotr Sobolewski

Centrum Okulistyczno-Laserowe w Białymstoku

Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Sobolewski, Centrum Okulistyczno-Laserowe w Białymstoku, ul. Legionowa 6 lok. 9, 15-099 Białystok, e-mail: doktorsobol@gmail.com

  • Podczas cięcia femtosekundowego pojawia się nowa podpłatkowa przestrzeń anatomiczna, nazywana interfejsem, a procesy zachodzące w niej mogą wpływać na gojenie i reorganizację tkanek
  • Poprawę widzenia stwierdza się następnego dnia po zabiegu FemtoLasik, pełną funkcjonalność rogówka odzyskuje po 4-6 tygodniach, niekiedy jednak gojenie interfejsu może wywołać patologiczną odpowiedź tkanek

Interfejs jest nową przestrzenią rogówki, która powstaje w wyniku stosowania metod głębokiej laserowej korekcji wzroku. Jej właściwości anatomiczno-metaboliczne wpływają na procesy gojenia się rany oraz na ryzyko wystąpienia wielu powikłań pozabiegowych o różnej etiologii.

Wprowadzenie

Rogówka jest przezroczystą tkanką warstwową o zróżnicowanej budowie i aktywności metabolicznej. Nabłonek przedni i tylny (śródbłonek) izolują ją od otoczenia i biorą aktywny udział w utrzymywaniu przezierności przez równoważenie procesów hydratacji i dehydratacji. Świadczy o tym duża ilość enzymów i energetycznych substancji zapasowych (głównie glikogenu) zawarta w komórkach nabłonka i śródbłonka.

Istota właściwa rogówki (miąższ), zajmująca 90% jej grubości, jest przestrzennym układem naprzemiennie nakładających się około 200 włókien kolagenowych o grubości 25 µm, głównie typu I i V, odsuniętych od siebie na odległość mniejszą niż długość fali świetlnej. Biegną one ukośnie w 1/3 przedniej warstwy rogówki oraz równolegle w 2/3 jej tylnej warstwy, od rąbka do rąbka, bez zmiany swojej struktury. Dzięki temu rogówka stanowi przezroczystą siatkę dyfrakcyjną zapobiegającą rozproszeniu światła. Między włóknami kolagenu znajdują się keratocyty (fibroblasty) i substancja podstawowa złożona z kwaśnych mukopolisacharydów typu keratoglikozaminoglikan. Keratocyty odgrywają ważną rolę w procesach gojenia i syntetyzowaniu kolagenu. W nienaruszonej rogówce pozostają one w stanie uśpienia. Aktywują się w stanach zapalnych lub po urazach oka z przerwaniem ciągłości nabłonka. Substancja podstawowa natomiast ma silną zdolność wiązania wody, jej stopień wodochłonności zależy od przemian osmotycznych, uzależnionych z jednej strony od koncentracji jonów Na+, HCO3ˉ, OHˉ, z drugiej – od intensywności przemiany materii. Dla utrzymania przejrzystości rogówki konieczne jest względne odwodnienie, które zostaje osiągnięte przez nieprzepuszczalność nabłonka przedniego i działanie pompy usuwającej wodę z istoty właściwej przez śródbłonek. W miąższu znajdują się także włókna nerwowe. Pochodzą one z I gałązki nerwu trójdzielnego. Wnikają do rogówki promieniście, tracą osłonkę mielinową, przebiegają w 1/3 przedniej głębokości miąższu i dzielą się na gęste sieci zwojów podnabłonkowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Interfejs rogówki

Podczas cięcia femtosekundowego pojawia się nowa podpłatkowa przestrzeń anatomiczna, nazywana interfejsem, a procesy zachodzące w niej mogą wpływać na gojenie i reorganizację tkanek (ryc. [...]

Procesy gojenia interfejsu

Największy wpływ na gojenie interfejsu powstałego po zabiegu FemtoLASIK mają aktywacja keratocytów oraz odpowiedź zapalna. Według Azara i wsp.3 obserwuje się apoptozę [...]

Powikłania gojenia interfejsu

Zaburzenie gradientu ciśnienia płynu śródmiąższowego spowodowane przez cytokiny może powodować obrzęk rogówki. Pogrubienie centralnego miąższu wywołuje wówczas aberracje sferyczne i przesuwa refrakcję [...]

Podsumowanie

Prawidłowa rogówka jest przezroczystą strukturą oka pozbawioną naczyń, spełniającą trzy podstawowe funkcje. Pierwszą jest prawidłowe ogniskowanie promieni świetlnych, drugą – przepuszczanie [...]
Do góry