Angiografia OCT tarczy nerwu wzrokowego

lek. Aleksandra Duchowska

dr hab. n. med. Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Aleksandra Duchowska, Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, e-mail: duchowska@interia.eu

  • Badanie OCTA tarczy nerwu wzrokowego umożliwia wizualizowanie przepływów na poziomie samej tarczy nerwu wzrokowego, kapilar okołotarczowych, naczyniówki oraz ciała szklistego
  • Dzięki trójwymiarowej technice obrazowania możliwa jest niezależna analiza mikrokrążenia na dowolnie wybranej głębokości

Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii (OCTA – optical coherence tomography angiography) jest dość nową metodą badania, która pozwala na całkowicie bezinwazyjną trójwymiarową ocenę mikrokrążenia siatkówki, naczyniówki, a także tarczy nerwu wzrokowego. Badanie OCTA tarczy nerwu wzrokowego umożliwia wizualizowanie przepływów na poziomie samej tarczy, kapilar okołotarczowych, naczyniówki oraz ciała szklistego1. Zaobserwowano wiele różnic w unaczynieniu tarczy i okolicy okołotarczowej, m.in. u pacjentów z jaskrą, retinopatią cukrzycową oraz obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego. Mimo pewnych ograniczeń angiografia OCT może stać się bardzo istotnym narzędziem diagnostycznym i bezpiecznym sposobem monitorowania pacjentów z chorobami nerwu wzrokowego.

Opis badania

Wizualizowanie mikrokrążenia za pomocą badania OCTA jest możliwe dzięki erytrocytom poruszającym się w świetle naczyń. Urządzenie wykonuje bardzo szybkie wielokrotne skany statycznych struktur dna oka w tych samych miejscach, ale w różnym czasie. ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prawidłowa tarcza nerwu wzrokowego

Na rycinie 2 przedstawiono skany OCTA prawidłowej tarczy nerwu wzrokowego oka prawego i lewego na poziomie powierzchni tarczy oraz kapilar okołotarczowych. Badanie [...]

Neuropatia jaskrowa

W badaniu OCTA tarczy nerwu wzrokowego z neuropatią jaskrową można zaobserwować obszary ischemii wokół tarczy oraz zmniejszoną gęstość kapilar na poziomie ONH oraz [...]

Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

Dzięki OCTA można wizualizować zmiany w sieci kapilar okołotarczowych również w obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. W przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego bez zapalenia naczyń [...]

Podsumowanie

Badanie angiografii OCT pozwala na bezinwazyjne wizualizowanie mikronaczyń tarczy nerwu wzrokowego in vivo. Dzięki trójwymiarowej technice obrazowania możliwa jest niezależna analiza [...]
Do góry