Ostry dyżur

Półpasiec oczny

lek. Agata Stodolska-Nowak

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Oddział Okulistyki, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Oddział Okulistyki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

e-mail: joannaproscinska@interia.pl 

  • W artykule opisano przypadek 60-letniego pacjenta po leczeniu gruźlicy płuc z objawami skórnymi i ocznymi, które ostatecznie rozpoznano jako półpasiec oczny

Opis przypadku

Mężczyzna 60-letni zgłosił się na ostry dyżur z powodu występujących od 4 dni obrzęku powieki górnej oka prawego i bolesnych wykwitów w postaci pęcherzyków na podłożu rumieniowym skóry powiek, czoła po stronie prawej i nosa. Dodatkowo zgłaszał łzawienie i obniżenie ostrości wzroku oka prawego. Wcześniej pacjent nie był leczony okulistycznie. Dwa miesiące wcześniej leczył się z powodu aktywnej gruźlicy płuc w ośrodku pulmonologicznym. Poza tym nie był obciążony chorobami przewlekłymi.

 

W badaniu stwierdzono obrzęk powiek oka prawego ze zwężeniem szpary powiekowej do 3 mm. Na całej skórze nosa i czoła po prawej stronie twarzy występowały liczne pęcherze, częściowo z objawami nadkażenia. Vis oka prawego wynosiła 0,6 sc, oka lewego 1,0 sc. Ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosiło w obojgu oczach 15 mmHg. W badaniu w lampie szczelinowej oka prawego stwierdzono niewielki ektropion powieki dolnej, obrzęk i zaczerwienienie spojówki z żółtawo zabarwioną wydzieliną śluzowo-ropną. Rogówka była przezierna, nie stwierdzono nacieków zapalnych, nie obserwowano barwienia fluoresceiną. Nie stwierdzono komórek zapalnych w obrębie komory przedniej. Badanie dna oka nie wykazało nieprawidłowości.

W związku z lokalizacją zmian, ich znacznym zaawansowaniem oraz częściowym nadkażeniem i podejrzeniem zaburzeń odporności (aktywna gruźlica 2 miesiące wcześniej) zaproponowano pacjentowi hospitalizację w celu zastosowania leczenia dożylnego, jednak chory odmówił. Włączono więc acyklowir doustnie w dawce 800 mg 5 razy dziennie na 10 dni, krople do oczu z tobramycyną i deksametazonem 4 razy dziennie na 7 dni, a także kwas fusydowy w maści do aplikacji na nadkażone zmiany skórne.

Pacjenta kontrolowano co 7 dni, stopniowo redukując leczenie i każdorazowo obserwując znaczną poprawę kliniczną. Po 14 dniach Vis OP poprawiła się do 1,0 sc, wykwity skórne wygoiły się częściowo z bliznowaceniem i hipopigmentacją skóry (ryc. 1). Utrzymywały się natomiast niewielki ektropion dolnej powieki oraz bóle twarzy o charakterze neuralgii, w związku z którymi pacjent został skierowany do poradni neurologicznej.

Rozpoznanie: półpasiec oczny.

Półpasiec – etiologia

Półpasiec jest chorobą, która w ciągu życia dotyka 10-20% populacji, wywołaną przez wirusa ospy wietrznej (VZV – varicella zoster virus lub inaczej HHV-3 – human herpes virus 3). Pierwotna infekcja najczęściej pojawia się w dzieciństwie w postaci ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Rozpoznanie ustalane jest głównie na podstawie charakterystycznych objawów klinicznych. W wywiadzie należy uwzględnić pytania o przechorowanie ospy wietrznej oraz o występowanie czynników ryzyka, np. [...]

Leczenie ogólne

Leczenie antywirusowe systemowe należy włączyć u chorych, którzy mają:

Leczenie okulistyczne

Jak wspomniano, w przypadku leczenia doustnego lub dożylnego acyklowirem nie jest wymagane dodatkowe włączenie miejscowego leku przeciwwirusowego. Zapalenie spojówek, o ile nie towarzyszą [...]

Profilaktyka

W Polsce dostępna jest jedna szczepionka przeciwko VZV, Varilrix (GlaxoSmithKline Biologicals, Belgia). Jest to żywa, atenuowana szczepionka przeznaczona dla osób od 9 [...]

Do góry