Przypadek kliniczny

Wznowa miejscowa czerniaka naczyniówki w oczodole wiele lat po enukleacji

lek. Anna Rzeszotarska1

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki1
prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek2

dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak1

1 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Katedra i Klinika Okulistyki UMP

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: irospondkubiak@ump.edu.pl

  • W artykule przedstawiono przypadek wznowy czerniaka naczyniówki w obrębie oczodołu u 80-letniego pacjenta 16 lat po usunięciu gałki ocznej
  • Choć wznowa procesu nowotworowego w obrębie oczodołu po enukleacji z powodu czerniaka złośliwego występuje niezmiernie rzadko, należy ją brać pod uwagę, ponieważ jest możliwa nawet wiele lat po zakończeniu leczenia guza pierwotnego

Opis przypadku

W 2016 r. 80-letni mężczyzna zgłosił się do Poradni Onkologii Okulistycznej Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z powodu obecności stopniowo powiększającego się guza oczodołu lewego uniemożliwiającego noszenie protezy. W 2000 roku pacjent przeszedł zabieg usunięcia gałki ocznej lewej z powodu olbrzymiego guza naczyniówki o największym wymiarze podstawy 20,0 mm i wysokości 9,4 mm. Badanie histopatologiczne wykazało wówczas czerniaka naczyniówki o utkaniu wrzecionowatokomórkowym typu A bez ewidentnego naciekania twardówki.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono pełną ostrość wzroku oka prawego bez poważniejszych odchyleń w badaniu odcinka przedniego i dna oka. W kwadrancie górnym nosowym oczodołu lewego obserwowano kulistą, ograniczoną, ciemno zabarwioną, przesuwalną i niebolesną zmianę (ryc. 1A).  

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Szacuje się, że wznowa miejscowa czerniaka po enukleacji dotyczy około 1% pacjentów1, jej odsetek jest jednak wyższy (około 18%) w przypadku obecności [...]

Podsumowanie

Wznowa procesu nowotworowego w obrębie oczodołu po enukleacji z powodu czerniaka złośliwego występuje niezmiernie rzadko, niemniej jest możliwa nawet wiele lat od zakończenia [...]

Do góry