Leczenie zaćmy dziecięcej z tylnym stożkiem soczewki

lek. Magdalena Adamczyk-Frystacka1

dr n. med. Dorota Barchanowska1,2

dr hab. n. med. Erita Filipek1,2

1Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Erita Filipek

Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

e-mail: erita.filipek@gmail.com

• Zaćma dziecięca stanowi przyczynę ok. 10% wszystkich przypadków utraty wzroku u dzieci na świecie

• Stożek tylny soczewki powoduje wystąpienie u pacjenta wysokiego astygmatyzmu soczewkowego i zaburzeń widzenia, a jego leczenie może być wieloetapowe, wliczając w to zabieg chirurgiczny i późniejszą terapię niedowidzenia


Schorzenia soczewki są jedną z nielicznych grup chorób występujących u dzieci. Są one najczęściej wrodzone, mogą być również nabyte – polekowe lub pourazowe. Wrodzona zaćma odpowiada za ok. 10% wszystkich przypadków utraty wzroku u dzieci na świecie.

U dzieci zmiany występujące w soczewce mogą powodować większe zaburzenia refrakcji niż u dorosłych. Leczenie tych pacjentów jest wyzwaniem z uwagi na brak jednoznacznych wskazań do operacji, konieczność wyboru różnych technik operacyjnych, możliwość wystąpienia niedowidzenia i zaburzeń widzenia obuocznego. Leczenie u tak małych pacjentów nie kończy się na wykonanym zabiegu operacyjnym. Obejmuje ono wieloletnią rehabilitację wzroku, często konieczna jest reoperacja z wszczepem sztucznej soczewki1,2.

Stożek soczewki (lenticonus posterior) może występować w różnych chorobach ogólnych i schorzeniach gałki ocznej, takich jak microphtalmos, microcornea, stożek rogówki, anomalie kąta komory przedniej, zespół przetrwałego unaczynienia płodowego (PFV – persistent fetal vasculature syndrome), zespół kwiatu powoju, zespół Stillinga-Türka-Duane’a (STD), zespół Alporta, zespół oczno-mózgowo-nerkowy Lowe’a3,4.

Ze względu na położenie rozróżniamy stożek przedni lub tylny soczewki. Stożek przedni występuje w zespole Alporta, natomiast stożek tylny soczewki jest odosobnioną jednostką chorobową5.

Lenticonus posterior jest dobrze odgraniczony, ma postać postępującego tylnego garbu w obrębie torby soczewki (ryc. 1).   Większość, bo nawet 95%, to przypadki jednostronne, natomiast zmiany obustronne występują w przypadku dziedziczenia autosomal...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Tylny stożek soczewki występuje najczęściej jednostronnie, dlatego rozpoznanie choroby może być opóźnione w czasie. Dziecko, które prawidłowo widzi jednym okiem, może nie [...]

Leczenie

Leczenie u dziecka z zaćmą i tylnym stożkiem soczewki obejmuje kilka etapów. Wpływ na nie ma wiek dziecka, w jakim schorzenie zostanie rozpoznane.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że leczenie zaćmy dziecięcej ze stożkiem tylnym soczewki jest długoterminowe i obejmuje kilka etapów. Muszą być w nie zaangażowani zarówno rodzice, [...]

Do góry