Temat numeru

Palenie tytoniu a narząd wzroku

lek. Natalia Kaczorowska1

1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Kamil Kaczorowski2

2Oddział Okulistyczny Szpitala Kalmedica, Kalisz

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamil Kaczorowski

Szpital Kalmedica

ul. Częstochowska 71, 62-800 Kalisz

e-mail: drkamilkaczorowski@gmail.com

  • Powikłania oczne palenia tytoniu mają bardzo duży wpływ na jakość życia, ponieważ mogą znacznie pogorszyć ostrość wzroku, a nawet prowadzić do ślepoty
  • W artykule opisano wpływ palenia tytoniu na rozwój i efekty leczenia schorzeń oczu, takich jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej, neuropatie wzrokowe, orbitopatia tarczycowa, a także procesy zapalne twardówki i nadtwardówki, oraz na narząd wzroku u dzieci

Początki stosowania nikotyny sięgają XVI wieku, kiedy lekarz Jean Nicota zalecał stosowanie tytoniu jako lekarstwa. Od jego nazwiska pochodzi nazwa „nikotyna”. Mimo że nikotyna była w użytku dzięki naturalnemu występowaniu w liściach i korzeniach tytoniu szlachetnego, Nicotiana tabacum, udało się ją wyizolować i odkryć budowę chemiczną dopiero w XIX wieku, a otrzymano ją po raz pierwszy w 1904 r.

Należy jednak pamiętać, że poza działaniem terapeutycznym nikotyna jest silną neurotoksyną, a jej właściwości uzależniające są podobne do działania kokainy i heroiny – m.in. podwyższa stężenie dopaminy w mózgu. Dostępne dane epidemiologiczne sugerują, że nikotyna jest odpowiedzialna za wyższy odsetek zgonów związanych z jej zażywaniem niż kokaina i alkohol ogółem. Palenie tytoniu ma szkodliwy wpływ między innymi na serce i płuca, a także na narząd wzroku.

Nikotyna – wpływ na narząd wzroku

Nikotyna wpływa na zmniejszenie grubości siatkówki i naczyniówki. Mechanizm szkodliwego działania jest dwukierunkowy – z jednej strony nikotyna obkurcza drobne naczynia krwionośne, zmniejszając przepływ krwi, co prowadzi do niepełnego odżywienia tkanek gałki ocznej, z drugiej strony zwiększa ilość wolnych rodników, przyspieszając jednocześnie procesy starzenia.

Trzeba też podkreślić, że palacze bierni również są narażeni na szkodliwe działanie dymu papierosowego. Powstający w wyniku palenia papierosów, fajek i cygar dym tytoniowy może powodować bóle głowy, podrażnienie spojówek i objawy zespołu suchego oka. Uczucie suchości i pieczenia oczu występuje statystycznie częściej wśród osób palących (niepalący 13%, palący 33%). Podobnie w przypadku występowania jęczmienia (niepalący 0%, palący 27%).

Co więcej, nikotyna związana jest z nadwzrocznością, zaburzeniami rozróżniania kontrastów, opóźnionym gojeniem się nabłonka rogówki i postępem dystrofii śródbłonka rogówki Fuchsa. Jest też czynnikiem ryzyka wystąpienia zaćmy jądrowej związanej z wiekiem, zapalenia błony naczyniowej i torbielowatego obrzęku plamki żółtej (CME – cystoid macular edema).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nikotyna – wpływ na narząd wzroku

Nikotyna wpływa na zmniejszenie grubości siatkówki i naczyniówki. Mechanizm szkodliwego działania jest dwukierunkowy – z jednej strony nikotyna obkurcza drobne naczynia krwionośne, zmniejszając [...]

Badania naukowe

Steigerwalt i wsp. opisali 36% spadek prędkości przepływu krwi w skurczu w tętnicy ocznej, tętnicy środkowej siatkówki i tylnej tętnicy rzęskowej u palaczy. Dlatego palenie tytoniu [...]

Wpływ palenia tytoniu na związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej

Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (AMD – age-related macular degeneration) jest najczęstszą chorobą oczu u pacjentów po 50 roku życia w krajach rozwiniętych. [...]

Wpływ palenia tytoniu na nadtwardówkę i twardówkę

Tytoń jest również związany z procesami zapalnymi nadtwardówki i twardówki. Palacze z zapaleniem nadtwardówki i zapaleniem twardówki są obarczeni pięciokrotnie zwiększonym ryzykiem opóźnionej odpowiedzi na [...]

Wpływ palenia na płód/dziecko

Palenie w czasie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zeza zbieżnego lub rozbieżnego u dziecka, retinopatii wcześniaków w stadium 3 i 4 oraz niedorozwoju nerwu wzrokowego u noworodków [...]

Palenie a neuropatie wzrokowe

Neuropatia z niedożywienia (alkoholowo-tytoniowa; TAA – tobacco-alcohol amblyopia) jest rzadką, ale też często niezdiagnozowaną nabytą neuropatią. Jej mechanizm opiera się na dysfunkcji [...]

Wpływ nikotyny na orbitopatię tarczycową

W wielu badaniach przekrojowych i kohortowych wykazano, że palenie tytoniu jest ważnym i niezależnym czynnikiem ryzyka orbitopatii tarczycowej (TAO – thyroid associated orbitopathy) i odgrywa [...]

Podsumowanie

Podsumowując, warto podkreślić, że powikłania oczne palenia tytoniu mają bardzo duży wpływ na jakość życia dorosłych i dzieci, ponieważ mogą znacznie pogorszyć [...]

Do góry