Ostry dyżur

Powikłania okulistyczne urazu typu whiplash

lek. Aleksandra Kaźmierczak1

lek. Małgorzata Stefaniak1

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska2

1Oddział Okulistyki, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

2Oddział Okulistyki, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Oddział Okulistyki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: joannaproscinska@interia.pl

  • W artykule opisano przypadek 50-letniego pacjenta z zaburzeniami widzenia po urazie powstałym w wyniku wypadku drogowego
  • Rokowanie w przypadku powikłań okulistycznych będących wynikiem urazu typu smagnięcie biczem zależy głównie od ich ciężkości i czasu, który upłynął między urazem, diagnozą a wdrożeniem leczenia

Opis przypadku

Na ostry dyżur okulistyczny w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) zgłosił się pacjent w wieku 50 lat z powodu zaburzenia widzenia oka prawego w postaci czerwonych plam i mętów w polu widzenia. Kilka godzin wcześniej brał udział w kolizji drogowej, podczas której auto zostało uderzone w przednią część lewego boku. Mężczyzna uderzył głową o zagłówek. Poduszka powietrzna nie wystrzeliła. Pacjent nie stracił przytomności i został przewieziony do szpitala powiatowego. Wykonano tam TK głowy i kręgosłupa, stwierdzając jedynie złamanie zakończenia XII żebra po stronie lewej. W badaniu USG jamy brzusznej nie było odchyleń. W związku ze zgłaszanymi zaburzeniami widzenia skierowano pacjenta na ostry dyżur okulistyczny.

 

W wywiadzie pacjent zgłaszał nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków po ablacji; przewlekle stosował metoprolol.

W badaniu okulistycznym ostrość wzroku oka prawego wynosiła 0,5 cc-1,75 Dsph, a oka lewego 0,8 cc-1,25 Dsph, ciśnienie wewnątrzgałkowe obojga oczu było prawidłowe. Ruchomość oczu także była prawidłowa, źrenice były równe, symetryczne, okrągłe, z prawidłową reakcją na światło, odcinek przedni obojga oczu był prawidłowy.

W badaniu dna oka prawego: tarcza nerwu wzrokowego w poziomie dna, o granicach wyraźnych, zagłębienie fizjologiczne, w rzucie plamki widoczne były 3 wylewy przedsiatkówkowe (typ jaskółcze gniazdo) (ryc. 1). W ciele szklistym widoczne były męty pokrwotoczne, od dołu, na godzinie 6 – duży skrzep krwi. W trójlustrze Goldmana nie uwidoczniono otworów, przedarć ani odwarstwienia siatkówki.

Dno oka lewego było bez odchyleń.

W USG oka prawego: siatkówka przyłożona, od dołu pogrubienie błony granicznej tylnej, widoczne hiperechogenne zagęszczenia w komorze ciała szklistego (ryc. 2). W badaniu optycznej koherentnej tomografii (OCT – optic coherence tomography) oka prawego uwidoczniono niecałkowite odłączenia ciała szklistego oraz cień optyczny wynikający z obecności mętów pokrwotocznych w ciele szklistym (ryc. 3).

Pacjentowi zlecono oszczędzający tryb życia, miejscowo do oka prawego deksametazon 4 × dziennie, ogólnie rutozyd z kwasem askorbowym 3 × 2 tabl., etamsylat 2 × 1 tabl., dobesylan wapnia 3 × 1 tabl., metyloprednizolon w dawce 24 mg oraz pantoprazol w dawce 20 mg.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Uraz typu whiplash

Do urazu typu smagnięcie biczem, czyli whiplash, dochodzi na skutek gwałtownego ruchu kręgosłupa, najczęściej podczas wypadku komunikacyjnego, przeważnie w wyniku uderzenia w tył [...]

Do góry