Ostry dyżur

Oczywisty wywiad, nieoczywiste rozpoznanie – zajęcie narządu wzroku w przebiegu choroby ogólnoustrojowej

lek. Patrycja Pijanka

dr n. med. Wojciech Suda

Oddział Okulistyki, Katedra i Klinika Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Patrycja Pijanka

Oddział Okulistyki, Katedra i Klinika Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: pmpijanka@gmail.com

  • W artykule opisano przypadek nagłego bezbolesnego jednostronnego pogorszenia ostrości wzroku u dorosłej pacjentki z towarzyszącymi dodatkowymi niecharakterystycznymi objawami wzrokowymi oraz problematycznym wywiadem rodzinnym
  • Praca ma na celu podkreślenie wartości dokładnego i wnikliwego wywiadu z pacjentem, konieczności wykonania pogłębionej diagnostyki oraz interdyscyplinarnej współpracy specjalistycznej w przypadku choroby mogącej dotyczyć kilku narządów jednocześnie

Opis przypadku

Na ostry dyżur okulistyczny zgłosiła się 38-letnia kobieta ze skierowaniem do szpitala z rozpoznaniem: „podejrzenie zapalenia błony naczyniowej oka prawego do różnicowania z zatorem tętnicy środkowej siatkówki”.

W wywiadzie pacjentka podawała wystąpienie nagłego bezbolesnego pogorszenia ostrości wzroku z towarzyszącymi mętami w polu widzenia w oku prawym trwającego od 5 dni. Kobieta była ogólnie zdrowa, dotychczas okulistycznie ani ogólnie nieleczona. Nie doznała żadnego urazu oka ani głowy.

W badaniu okulistycznym: najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA – best corrected visual acuity) OP: 0,15, ciś­nienie wewnątrzgałkowe 16 mmHg; odcinek przedni OP spokojny, stwierdzono jedynie obecność pojedynczego osadu centralnie na śródbłonku rogówki; dno OP: liczne komórki zapalne w ciele szklistym, tarcza nerwu wzrokowego bladoróżowa, o zatartych granicach, zwłaszcza od strony nosa, z obrzękiem przylegającej siatkówki oraz z nieregularnym pierścieniem hiperpigmentacji nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE – retinal pigment epithelium) wokół tarczy. W dołeczku stwierdzono obecność niewielkiej owalnej żółtawej zmiany (ryc. 1); siatkówka na obwodzie przyłożona, naczynia krwionośne prawidłowe.

Wyniki badania okulistycznego OL (BCVA, odcinek przedni, ciśnienie oraz dno oka) były prawidłowe.

W badaniu optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) plamki OP: w dołeczku uwidoczniono hiperrefleksyjne podłużne ognisko rozciągające się przez wszystkie warstwy siatkówki z towarzyszącymi zaburzeniami architektury na poziomie siatkówki zewnętrznej oraz komórki zapalne w ciele szklistym. Dodatkowo widoczne zatarcie warstw siatkówki zewnętrznej przy tarczy nerwu wzrokowego (ryc. 2).

Badanie OCT warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL – retinal nerve fibre layers) w OP: zwiększenie grubości we wszystkich kwadrantach (ryc. 3).

USG OP: ciało szkliste z drobnymi, jednorodnymi zagęszczeniami pozostawało w kontakcie z hiperechogenną przedsiatkówkową błoną, niepowodującą trakcji szklistkowo-siatkówkowej. Siatkówka pozostawała przyłożona.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Gruźlica jest przewlekłą, zakaźną chorobą powodowaną przez obligatoryjnie tlenowe bakterie – kwasooporne prątki Mycobacterium tuberculosis. Typowo atakuje płuca, ale może zająć [...]

Do góry