Opieka okulistyczna nad dziećmi z cukrzycą typu 1

dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska1

1Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

lek. Andrzej Olechowski2

2Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach 

dr n. med. Marta Wysocka-Mincewicz3

3Klinika Diabetologii i Endokrynologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka“, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa

e-mail: joanna.golebiewska@wp.pl

  • Celem artykułu było opisanie zasad opieki okulistycznej nad dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1
  • Zasady tej opieki oparto na zaleceniach dotyczących chorych na cukrzycę niezależnie od wieku uzupełnionych danymi uzyskanymi na podstawie doświadczeń głównych polskich centrów medycznych, w których leczone są dzieci z cukrzycą

Cukrzyca jest grupą schorzeń metabolicznych, których cechą wspólną jest podwyższone stężenie glukozy we krwi wynikające z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia prowadzi do uszkodzenia i niewydolności narządów, takich jak oczy, nerki, nerwy czy serce. Jednym z najdotkliwiej wpływających na jakość życia powikłań cukrzycy jest uszkodzenie narządu wzroku, będące główną przyczyną ślepoty u pacjentów w wieku produkcyjnym w krajach rozwiniętych1,2. Cukrzycowa choroba oczu obejmuje wszystkie powikłania narządu wzroku spowodowane cukrzycą, z których najcięższym, zagrażającym utratą wzroku jest retinopatia cukrzycowa (DR – diabetic retinopathy), poza tym największe znaczenie kliniczne mają zaćma i jaskra wtórna.

U dzieci cukrzyca jest trzecią co do częstości chorobą przewlekłą, najczęściej jest to cukrzyca typu 1 o podłożu autoimmunizacyjnym. Ze względu na wzrost częstości występowania otyłości w populacji pediatrycznej u dzieci spotykamy też cukrzycę typ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenia międzynarodowego towarzystwa naukowego dotyczące dzieci chorych na cukrzycę

Zalecenia International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), dotyczące konkretnie populacji pediatrycznej, są następujące:

Opieka nad dziećmi chorymi na cukrzycę w praktyce w Polsce

W Polsce nie ma oddzielnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczących opieki okulistycznej nad dziećmi z cukrzycą. W województwie mazowieckim dwa główne ośrodki diabetologii dziecięcej [...]

Podsumowanie

Stosowanie pomp insulinowych, ścisła edukacja młodych pacjentów i ich rodzin oraz wielospecjalistyczna opieka spowodowały, że od lat w Polsce nie zgłasza się przypadków [...]

Do góry