Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”

Small koci%c4%99cki opt

Szanowni Państwo!

Zaledwie od paru tygodni mamy kolejny (miejmy nadzieję, że lepszy i zdrowszy) nowy rok. Wydaje się, że początek roku to czas szczególny – czas nowych wyzwań i postanowień. Warto pamiętać jednak, że jest to również czas pewnych podsumowań i wyciągania wniosków, dlatego bogatsi o dotychczasowe doświadczenia z większym obiektywizmem potrafimy spojrzeć na swoje sukcesy i porażki, co z kolei pozwala nam z większą precyzją planować dalszy rozwój zawodowy.

Wśród zróżnicowanych tematów poruszanych na łamach bieżącego numeru „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy zaproponować Państwu kolejną porcję ciekawych zagadnień, na które – naszym zdaniem – warto zwrócić uwagę w codziennej pracy. Mamy też nadzieję, że informacje zawarte w prezentowanych tu artykułach okażą się przydatne tym wszystkim, którzy przygotowują się do nadchodzącego egzaminu specjalizacyjnego. A to już niedługo… Tematyka prac jest różnorodna, dlatego przypuszczam, że każdy Czytelnik znajdzie coś, co szczególnie go zainteresuje.

Na łamach naszego pisma kilkakrotnie omawialiśmy kwestie związane ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, tj. AMD. Myślę, że nikogo to nie dziwi, bo wciąż jest to temat bardzo „gorący”, choćby za sprawą prowadzonego przez NFZ programu AMD. Chciałbym zarekomendować Państwu ciekawy artykuł, który według autorów stanowi swego rodzaju analizę obecnie szeroko stosowanego leczenia iniekcjami preparatów anty-VEGF nie tylko zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, ale także innych chorób siatkówki w przebiegu schorzeń takich jak jaskra neowaskularna, retinopatia wcześniacza i guzy wewnątrzgałkowe. Autorzy omawiają nie tylko najczęściej stosowane obecnie preparaty, ale również podają wskazania do ich stosowania, dawkowanie, sposób podawania oraz – co istotne – możliwe powikłania. Warto przeczytać!

Z powyższym tematem wiąże się w dużym stopniu kolejny artykuł, który chciałbym polecić naszym Czytelnikom. Dotyczy on różnych postaci makulopatii w przebiegu krótkowzroczności. Autorzy pracy, opierając się na obecnym stanie wiedzy, dzielą makulopatię krótkowzroczną na trzy odmiany: zanikową, neowaskularną i trakcyjną. Uważam, że w obliczu wciąż rosnącej liczby pacjentów krótkowzrocznych (w tym z krótkowzrocznością wysoką) znajomość tego tematu jest wręcz obowiązkowa…

W poprzednich numerach wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia związane z okulistyką dziecięcą. O ile w ostatnim numerze „Okulistyki po Dyplomie” udało nam się zainteresować Państwa problemami związanymi z opieką okulistyczną nad dziećmi z cukrzycą typu 1, o tyle w bieżącym numerze polecam gorąco pracę poświęconą zagadnieniom dotyczącym niemowlęcego zeza zbieżnego. Artykuł przygotowany jest przez prawdziwych ekspertów w tej dziedzinie, sądzę zatem, że zainteresuje wszystkich naszych Czytelników.

Oczywiście to tylko niektóre z naszych propozycji. Mam nadzieję, że pozostałe tematy, które z dużą uwagą wybraliśmy dla Państwa, również zainteresują naszych Czytelników.

Z poważaniem,

Do góry