Ostry dyżur

Wskazania do chirurgii odwarstwienia siatkówki – czy każdy przypadek jest równie pilny?

lek. Anna Rzeszotarska

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Anna Rzeszotarska

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna,

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: lek.arzeszotarska@gmail.com

  • W artykule opisano dwa przypadki odwarstwienia siatkówki
  • Na podstawie opisu tych przypadków omówiono typy przedarcia siatkówki, diagnostykę jej odwarstwienia, związek z krwotokiem do komory ciała szklistego i postępowanie w odwarstwieniu w zależności od czasu trwania odwarstwienia plamki

Opis przypadku 1

Pacjent w wieku 54 lat zgłosił się na ostry dyżur okulistyczny z powodu subiektywnego pogorszenia widzenia trwającego od trzech dni. Podawał występowanie początkowo ciemnych kropek, a następnie zasłony w skroniowej części pola widzenia oka lewego. Mężczyzna dotychczas nie był leczony z przyczyn okulistycznych. Stosował korekcję okularową od kilku lat z powodu starczowzroczności. Zaprzeczył wystąpieniu urazu, przyznał natomiast, że w pracy często zmuszony jest dźwigać ciężkie przedmioty.

W badaniu przedmiotowym najlepsza skorygowana ostrość wzroku zarówno oka prawego, jak i lewego wynosiła 1,0 (w skali Snellena), ciśnienie wewnątrzgałkowe mieściło się w granicach normy. Nie stwierdzono odchyleń w badaniu odcinka przedniego ani dna oka prawego. Z kolei podczas badania dna oka lewego zaobserwowano obecność pęcherza odwarstwionej siatkówki od godziny 9.00 do 2.00, obejmującego arkadę skroniową górną, ale nieobejmującego plamki (ryc. 1). Nie uwidoczniono natomiast przedarcia ani otworu podczas badania w lampie szczelinowej.

Pacjenta przyjęto w trybie nagłym w celu leczenia operacyjnego. Podjęto decyzję o zakwalifikowaniu go do zabiegu fako­witrektomii oka lewego. W czasie oczekiwania na operację zalecono stosowanie opatrunków obuocznych i pozycję leżącą z głową ku tyłowi w celu ograniczenia obszaru odwarstwienia i profilaktyki odwarstwienia plamki.

Opis przypadku 2

Na ostry dyżur okulistyczny zgłosiła się 65-letnia pacjentka, uskarżając się na znaczne pogorszenie ostrości wzroku oka lewego trwające od kilku godzin. Kilka tygodni wcześniej kobieta zauważyła pojawienie się mętu w polu widzenia oka lewego od strony skroniowej. Stosowała korekcję okularową z powodu krótkowzroczności od dzieciństwa.

Pacjentka poinformowała, że leczy się z powodu hipercholesterolemii i choroby zwyrodnieniowej stawów. Zaprzeczyła występowaniu cukrzycy.

W badaniu najlepsza skorygowana ostrość wzroku w skali Snellena oka lewego wynosiła 0,1. Podczas badania odcinka przedniego obojga oczu nie stwierdzono odchyleń, natomiast w badaniu dna oka prawego zaobserwowano obecność otworu w kwadrancie dolnon...

Omówienie

Odwarstwienie siatkówki jest jednym ze stanów nagłych w okulistyce, który nieleczony (lub zbyt późno rozpoznany) może doprowadzić do całkowitej utraty widzenia. Rodzaj, czas trwania, lokalizacja, rozległość odwarstwienia siatkówki są jednymi z czy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Typy odwarstwienia siatkówki

Najczęstszym typem odwarstwienia siatkówki jest odwarstwienie otworopochodne (inaczej przedarciowe). Częstość występowania przedarciowego odwarstwienia siatkówki szacuje się na 1:10 000 przypadków na [...]

Rozpoznanie

Podczas badania dna oka w mydriazie z reguły sam obraz kliniczny pozwala na rozpoznanie odwarstwienia siatkówki i często – określenie typu odwarstwienia. Uniesienie siatkówki [...]

Czas trwania odwarstwienia siatkówki

W badaniu przedmiotowym pacjenta, u którego podejrzewamy obecność odwarstwienia siatkówki, należy zwrócić szczególną uwagę na cechy mogące wskazywać na obecność długotrwałego odwarstwienia. Takimi [...]

Krwotok do komory ciała szklistego i odwarstwienie siatkówki

W przypadku krwotoku do komory ciała szklistego konieczne jest wykonanie badania USG w celu wykrycia ewentualnego współistniejącego odwarstwienia siatkówki. Jak przedstawiono na przykładzie [...]

Leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki

Zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego ds. okulistyki odwarstwienie siatkówki jest stanem, który „powinien być zaopatrzony bez zbędnej zwłoki”. Jeśli niemożliwe jest natychmiastowe [...]

Do góry