Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”

Small koci%c4%99cki kopia opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo!

Przyjmując codziennie pacjentów, stykamy się – chcąc nie chcąc – z ogromną różnorodnością przypadków. Właściwie każdy z nich jest inny, każdy wymaga innego podejścia do diagnostyki, innego leczenia, lecz wszystkie wymagają od nas solidnej wiedzy. Mamy świadomość, że mimo największych starań i wysiłków, które podejmujemy podczas diagnostyki i terapii pacjentów, nie zawsze udaje się osiągnąć zamierzony cel w sposób łatwy i prosty. Co więcej, nierzadko okazuje się, że błaha z pozoru choroba zaczyna urastać do rangi poważnego problemu. Dzieje się tak dlatego, że w niektórych przypadkach zgłaszane przez chorego objawy są niecharakterystyczne oraz opisywane w sposób chaotyczny i nieprecyzyjny. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji ustalenie właściwego rozpoznania i podjęcie odpowiedniej decyzji terapeutycznej są bardzo trudne i obarczone dużym ryzykiem błędu. Jak się przed nim ustrzec? Na co zwrócić szczególną uwagę? W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” przedstawiamy ciekawe artykuły poświęcone takim właśnie sytuacjom i staramy się dostarczyć naszym Czytelnikom kolejną porcję wiedzy na bardzo zróżnicowane tematy.

Wśród nich poruszymy zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia czerniaków naczyniówki. Poznamy znaczenie pojęcia bestrofinopatii w odniesieniu do zwyrodnienia żółtkowatego plamki. Ci spośród naszych Czytelników, którzy na co dzień zajmują się chirurgią, mogą zapoznać się z poglądami na temat stosowania leków przeciwzakrzepowych w okresie okołooperacyjnym w praktyce okulistycznej oraz opiniami dotyczącymi jedno- lub obustronnych operacji zaćmy w dobie epidemii COVID-19. Osoby interesujące się okulistyką dziecięcą będą miały sposobność poznania zasad stosowania soczewek kontaktowych u dzieci.

Jestem pewien, że wszystkie przygotowane przez nas artykuły okażą się interesujące i niezwykle przydatne w codziennej pracy.

Szanowni Państwo! Już za parę dni (!!!) nadejdą Święta Bożego Narodzenia, a zaraz po nich Nowy Rok 2022! W związku z tym chciałbym – zarówno w imieniu własnym, jak i całej redakcji „Okulistyki po Dyplomie” – podziękować wszystkim naszym ekspertom i autorom publikowanych na naszych łamach artykułów za współpracę, naszym Czytelnikom za życzliwość oraz życzyć wszystkim Państwu, aby Święta upłynęły w miłej, rodzinnej atmosferze pełnej wzruszeń i ciepła, a nadchodzący Nowy Rok niech dla wszystkich będzie pełen radości, sukcesów i przede wszystkim zdrowia!

Do góry