Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”

Small koci%c4%99cki kopia opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo!

To dopiero początek nowego roku, z którym większość z nas wiązała pewne nadzieje na polepszenie sytuacji pandemicznej. Niestety – wbrew oczekiwaniom wielu z nas – dręcząca cały świat pandemia nie ustępuje. Można odnieść wrażenie, że mimo szczepień rozwija się nadal i nie tak szybko nas opuści… Cóż, pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nie potrwa to długo i wszystkim nam uda się z tego wyjść obronną ręką.

W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” skupiliśmy się na zagadnieniach praktycznych, które – choć mogą wydawać się banalne – bywają przyczyną nieporozumień, a nawet błędów w postępowaniu. Poruszymy więc zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem niedowidzenia u dzieci autorstwa pani prof. Mirosławy Grałek, omówimy przewlekłe zapalenie brzegów powiek wywołane przez Demodex folliculorum, zastanawiając się, od czego zależy skuteczność jego leczenia, a także ocenimy stosunek korzyści do ryzyka w terapii komórkowej chorób zwyrodnieniowych siatkówki.

Mam nadzieję, że również pozostałe artykuły, w tym praca traktująca o biopsji ciała szklistego jako skutecznym narzędziu diagnostycznym w niespecyficznym zapaleniu błony naczyniowej, okażą się nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim ważne z praktycznego punktu widzenia.

Myślę, że zaproponowane artykuły będą przydatne, zwłaszcza dla lekarzy pracujących w gabinetach i poradniach, gdzie niejednokrotnie spotykają tzw. trudnego czy problematycznego pacjenta, a nacisk położony na aspekt praktyczny prezentowanych prac sprawi, że zostaną one uznane za pomocne w Państwa codziennej pracy.

Do góry