Infekcyjne choroby rogówki Część 2. Postępowanie terapeutyczne

lek. Magda Skalska

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, Centralny Szpital Kliniczny im. WAM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Magda Skalska

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku,

Centralny Szpital Kliniczny im. WAM,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: skalska.magda@wp.pl

  • Identyfikacja czynnika infekcyjnego i odpowiednia terapia stanowią poważne wyzwanie kliniczne, kluczowe w podjęciu celowanego leczenia
  • W artykule omówiono leki stosowane w terapii najczęstszych rodzajów infekcyjnego zapalenia rogówki


Infekcyjne zapalenia rogówki stanowią jedną z najpoważniejszych przyczyn trwałego obniżenia jakości widzenia, a w niektórych przypadkach także utraty wzroku1. Etiologia zapalenia rogówki jest zróżnicowana i obejmuje również przyczyny infekcyjne, w tym zapalenia o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym i pierwotniakowym. Do prawidłowego i skutecznego leczenia infekcyjnych zapaleń rogówki w dużej mierze przyczynia się kilka elementów, takich jak szybka identyfikacja i eradykacja czynnika infekcyjnego oraz ograniczenie powikłań związanych z przebiegiem zapalenia w rogówce i strukturach gałki ocznej.

Bakteryjne zapalenie rogówki

Przyczyną zapaleń rogówki w znacznym odsetku są szczepy Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae i Pseudomonas spp.2 Podobny obraz kliniczny w początkowym okresie zapalenia i częstość występowania zapalenia o podłożu bakteryjnym powodują, że każdą infekcję rogówki o niejasnej etiologii należy traktować jako potencjalnie bakteryjne zapalenie rogówki, o ile wyniki badań mikrobiologicznych nie wskażą na inną przyczynę3. Należy pamiętać, że przed włączeniem antybiotykoterapii u chorych z zapaleniem rogówki wyjątkowo istotne jest pobranie materiału do badań mikrobiologicznych. Wykonanie tej czynności w okresie późniejszym, tzn. po rozpoczęciu leczenia przeciwbakteryjnego, może zahamować wzrost hodowli bakterii4. Wiadomo, że w zależności od rodzaju szczepu bakterii mikroorganizmy wzrastają na odmiennych podłożach, co stwarza konieczność wykonania posiewu na kilku rodzajach podłoża oraz bezpośredniego rozmazu z wybarwieniem aspiratu na szkiełku mikroskopowym.

Postępowanie terapeutyczne w zapaleniach rogówki o etiologii bakteryjnej w początkowym etapie obejmuje działania antyseptyczne, takie jak stosowanie preparatów odkażających, np. roztworu jodopowidonu, i antybiotykoterapię, a także mechaniczne usuwanie wydzieliny z worka spojówkowego czy jego przepłukiwanie.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami wprowadzone do leczenia antybiotyki powinny wykazywać działanie bakteriobójcze i charakteryzować się niską toksycznością (tab. 1)5. Podkreśla się, że obecnie nie istnieje jeden antybiotyk skuteczny wobec wszy...

Podstawową grupą antybiotyków w leczeniu bakteryjnego zapalenia rogówki są obecnie fluorochinolony7. Mechanizm ich działania oparty jest na inhibicji bakteryjnej topoizomerazy II i topoizomerazy IV8. Preparaty tej grupy mają szeroki zakres działan...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Herpetyczne zapalenie rogówki

Leczenie herpetycznego zapalenia rogówki zależy od ciężkości infekcji. Ogólnie obejmuje ono dwie kategorie preparatów: przeciwwirusowe analogi nukleozydów i glikokortykoidy12. Infekcje powierzchowne wywołane [...]

Adenowirusowe zapalenie rogówki

Infekcje o etiologii adenowirusowej mają przebieg samoograniczający i ustępują zazwyczaj całkowicie w ciągu 3 tygodni. Należy pamiętać, że epidemiczny charakter infekcji powinien skłaniać do [...]

Grzybicze zapalenie rogówki

Obserwowane w naszym obszarze geograficznym mykokeratozy obejmują zróżnicowane grupy grzybów, wśród których najczęstszymi czynnikami infekcyjnymi są mikroorganizmy takie jak Aspergillus spp. i Fusarium [...]

Pełzakowe zapalenie rogówki

Zapalenie rogówki wywołane przez Acanthamoeba to wyjątkowo ciężka postać jej infekcji, która nieleczona może prowadzić do trwałego pogorszenia ostrości wzroku26. Trudności [...]

Podsumowanie

Każdy przypadek infekcyjnego zapalenia rogówki wymaga szybkiego rozpoznania i włączenia natychmiastowej oraz skutecznej terapii. Leczenie empiryczne powinno być poprzedzone pobraniem materiału do [...]

Do góry