Powikłania po zabiegu cross-linking

lek. Marcin Smorawski

Klinika Okulistyczna Optegra, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Marcin Smorawski

Klinika Okulistyczna Optegra

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa

e-mail: marcin.smorawski@interia.pl

  • W artykule omówiono powikłania po zabiegu cross-linking, takie jak infekcje pooperacyjne, reaktywacja infekcji Herpes, przymglenie rogówki, uszkodzenie śródbłonka i obwodowe nacieki rogówkowe
  • Ostatecznie w podsumowaniu stwierdzono, że cross-linking przeprowadzany zgodnie z protokołem drezdeńskim jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym


Cross-linking (CXL) rogówki ma już 20-letnią historię. Pierwsze wyniki potwierdzające skuteczność zabiegu w hamowaniu postępu stożka rogówki sięgają 2003 r.1 Autorzy pierwszej pracy na jego temat jako pierwsi zaobserwowali zmniejszenie wartości keratometrii rogówki oraz poprawę skorygowanej i nieskorygowanej ostrości widzenia utrzymujące się przez kilka lat od czasu przeprowadzenia zabiegu. Te wstępne doniesienia potwierdzone zostały kolejnymi badaniami z nieco późniejszych lat2,3. Kilka lat wcześniej ci sami autorzy zaobserwowali skuteczność zabiegu w leczeniu procesu rozmiękania rogówki (corneal melting). Mimo upływu lat CXL nadal pozostaje jedynym zabiegiem powstrzymującym postęp stożka rogówki i ektazji pooperacyjnej. Zabieg ten stosuje się często łącznie z pierścieniami śródrogówkowymi (ICRS – intracorneal ring segment) oraz keratektomią fotorefrakcyjną opartą na topografii ro­gówki (topo-guided PRK – topography-guided photorefractive keratectomy)4. Zabiegi te stosowane są jednocześnie lub osobno, z takim jednak założeniem, że PRK/ICRS będą wpływać korzystnie na profil topografii rogówki, poszerzając efektywną, optymalną strefę optyczną, a CXL utrwali ten korzystny efekt i zapobiegnie postępowi procesu ektatycznego w przyszłości. Z czasem rozszerzono wskazania do zabiegu poza procesy ektatyczne rogówki i zaczęto stosować cross-linking we wspomnianym rozmiękaniu rogówki, infekcyjnych zapaleniach rogówki czy keratopatii pęcherzowej (keratopatia bullosa). W tym ostatnim wskazaniu, w którym dochodzi do zwiększenia grubości rogówki w wyniku niewydolności komórek śródbłonka, wykorzystywana jest właściwość przeciwobrzękowa cross-linkingu wynikająca z wytwarzania dodatkowych wiązań między włóknami kolagenu.

Zabieg CXL w standardowej formie (protokół drezdeński) rozpoczyna się od abrazji nabłonka rogówki w strefie około 8 mm. W czasie kolejnych 30 minut stroma rogówki nasycana jest roztworem 0,1% ryboflawiny zawieszonej w odpowiednim nośniku (dekstran, metyloceluloza), aby uzyskać terapeutyczne stężenie w stromie rogówki. Promieniowanie UVA, które rozpoczyna się po tym etapie, ma długość 370 µm, odległość roboczą 5,5 cm oraz natężenie 3 mW/cm2. To oznacza, że w czasie 30 minut naświetlania całkowita dostarczona dawka wynosi 5,4 J/cm2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powikłania po zabiegu cross-linking

Opisano kilka różnych powikłań będących rezultatem zabiegu CXL wynikających albo z niewłaściwego zastosowania dawki promieniowania, nieodpowiedniej selekcji pacjentów i nieprzestrzegania przeciwwskazań, albo będących [...]

Bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu

Cross-linking przeprowadzany zgodnie z protokołem drezdeńskim jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym. Bezpieczeństwo procedur refrakcyjnych mierzy się odsetkiem pacjentów, u których po zabiegu następuje spadek [...]

Podsumowanie

Należy podkreślić, że zabieg CXL według oryginalnego pierwotnego protokołu nadal pozostaje jedyną wersją tego zabiegu o udowodnionej skuteczności klinicznej w zatrzymywaniu postępującego stożka [...]

Do góry