Temat numeru

Pęknięcie gałki ocznej – postępowanie

dr n. med. Małgorzata Ozimek1

lek. Emilia Borcz2

dr n. med. Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska1

1Ośrodek Chirurgii Oka Profesora Zagórskiego, Nowy Sącz

2Klinika Okulistyki, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Małgorzata Ozimek

Ośrodek Chirurgii Oka Profesora Zagórskiego, Nowy Sącz

al. Stefana Batorego 88, 33-300 Nowy Sącz

e-mail: malgorzata.anna.ozimek@gmail.com

  • W przypadku pourazowego pęknięcia gałki ocznej bardzo ważny jest czas interwencji – u pacjenta należy jak najszybciej wykonać zabieg operacyjny zamknięcia rany
  • Każde opóźnienie zwiększa ryzyko naczyniówkowego krwotoku wypierającego i zapalenia wnętrza gałki ocznej, należy również pamiętać, że pęknięcie gałki ocznej jest obarczone szczególnie dużym ryzykiem rozwoju witreoretinopatii proliferacyjnej
  • W celu zmniejszenia ryzyka warto rozważyć wczesną kompletną witrektomię z profilaktyczną chorioretinektomią oraz użyciem oleju silikonowego jako tamponadyPęknięcie gałki ocznej to pełnościenna rana tej struktury spowodowana tępym przedmiotem (zgodnie z klasyfikacją i terminologią Birmingham Eye Trauma Terminology [BETT]) (ryc. 1)1. W United States Eye Injury Registry (USEIR) – największej bazie danych ciężkich urazów oka – pęknięcie gałki ocznej stanowi 32% wszystkich otwartych urazów. Częściej występuje ono u osób starszych2.

 

Pęknięcie gałki ocznej to najcięższy spośród urazów oka. Niepomyślne rokowanie jest wynikiem uszkodzeń powstałych w momencie urazu i późnych jego powikłań. Specyficzny mechanizm tego typu urazu prowadzi do znacznych uszkodzeń gałki ocznej, tj. wypadnięcia tkanek oka na zewnątrz, krwotoku do ciała szklistego. Przedmiot uderzający w gałkę oczną powoduje jej kompresję, a po przekroczeniu oporu ściany gałki ocznej dochodzi do jej pęknięcia w najsłabszym punkcie. Najczęściej jest to rąbek, równik z tyłu od przyczepu mięśni zewnątrzgałkowych lub blaszka sitowa, gdzie może dojść do oderwania lub przerwania nerwu wzrokowego i jego nieodwracalnego uszkodzenia. Ucisk gałki ocznej wywołuje nagły wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, co w momencie otwarcia ściany gałki ocznej powoduje wypchnięcie tkanek, tj. naczyniówki, ciała szklistego, siatkówki, na zewnątrz oka. Proces ten trwa do wyrównania ciśnień lub uszczelnienia rany przez tkankę3.

Do późnych następstw pęknięcia gałki ocznej należą m.in.:

  • zmętnienie soczewki
  • odwarstwienie siatkówki
  • witreoretinopatia proliferacyjna (PVR – proliferative vitreo­retinopathy)4.

W 2002 r. Kuhn i wsp.5 opracowali wskaźnik Ocular Trauma Score (OTS), dzięki któremu możemy wstępnie oszacować rokowanie. Wskaźnik ten, opierając się na wyjściowej ostrości wzroku i 5 parametrach anatomicznych, pozwala określić prawdopodobieństwo końcowej ostrości wzroku po urazie (tab. 1).

Diagnostyka – badania podstawowe i dodatkowe

Przy podejrzeniu pęknięcia gałki ocznej w pierwszej kolejności należy zebrać szczegółowy wywiad i ocenić stan ogólny pacjenta. Kolejno przechodzi się do badania okulistycznego, podczas którego bada się ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe, pr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Termin zabiegu, strategia operacyjna, znieczulenie

Po potwierdzeniu obecności pełnościennej rany gałki ocznej należy zaplanować dalsze postępowanie. Trzeba jak najszybciej wykonać zabieg operacyjny zamknięcia rany. Każde opóźnienie [...]

Zaopatrywanie ran rogówki i twardówki

Zamknięcie rany powinno być poprzedzone jej oczyszczeniem i odprowadzeniem wypadniętych tkanek. Należy dążyć do ocalenia jak największej ich ilości, zwłaszcza tęczówki. Jedynie [...]

Witrektomia

Pęknięcie gałki ocznej stosunkowo często związane jest z patologiami szklistkowo-siatkówkowymi wymagającymi dodatkowej interwencji chirurgicznej. Najczęściej są to (dane z USEIR):

Zapalenie wnętrza gałki ocznej – profilaktyka i leczenie

Zapalenie wnętrza gałki ocznej obok PVR stanowi kolejne groźne powikłanie pourazowe. W 7% wszystkich urazów otwartych gałki ocznej dochodzi do rozwoju endophthalmitis12. [...]

Jaskra pourazowa

Ryzyko rozwoju jaskry w urazach tępych jest dość duże i wynosi 19%16. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego może nastąpić bezpośrednio po urazie, ale również po [...]

Zaćma pourazowa

W wyniku tępych urazów gałki ocznej może dochodzić do różnego rodzaju uszkodzeń soczewki – jej podwichnięcia, zwichnięcia, zaćmy, uszkodzenia torebki przedniej i/lub [...]

Podsumowanie

Pęknięcie gałki ocznej to uraz o najgorszym rokowaniu. Szybkie ustalenie rozpoznania i niezwłoczne wdrożenie właściwego leczenia dają szansę na zachowanie oka. Zdobywane przez [...]

Do góry