Cyklopentolat – co warto wiedzieć o tym leku?

dr n. med. Klaudia Rakusiewicz

dr hab. n. med. Wojciech Hautz, prof. IPCZD

Klinika Okulistyki Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Adres do korespondencji:

dr n. med. Klaudia Rakusiewicz

Klinika Okulistyki, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

e-mail: k.rakusiewicz@ipczd.pl

  • Cyklopentolat jest lekiem zarejestrowanym w Polsce, charakteryzującym się dość silnym działaniem porażającym akomodację, jego efekty przy tym utrzymują się przez stosunkowo krótki czas. W artykule przeanalizowano działanie tego farmaceutyku, skupiając się zarówno na zaletach, jak i działaniach niepożądanych, które może wywołać. Cyklopentolat porównano też z innymi lekami z grupy cholinolitycznych – tropikamidem i atropiną

Nieodłączną częścią każdego kompleksowego badania okulistycznego – poza oceną ostrości wzroku, biomikroskopią odcinka przedniego i dna oka w lampie szczelinowej – jest pomiar wady refrakcji. Dzieci i młodzież mają bardzo silną zdolność do akomodacji, co znacząco zaburza pomiar wady wzroku. Dlatego zwłaszcza w populacji pediatrycznej niezwykle ważne jest, aby badanie wykonywane było po farmakologicznym porażeniu akomodacji.

Akomodacja to zdolność oka do przystosowania układu optycznego do wyraźnego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Proces ten polega głównie na zmianie mocy optycznej soczewki oka. W trakcie dochodzi do skurczu mięśnia rzęskowego, co prowadzi do rozluźnienia włókienek obwódki rzęskowej Zinna, a to wtórnie sprawia, że soczewka staje się bardziej wypukła. Powoduje to wzrost mocy łamiącej układu optycznego oka, co umożliwia wyraźne postrzeganie przedmiotów widzianych z bliskiej odległości. Rozluźnienie mięśnia rzęskowego powoduje natomiast napięcie więzadełek obwódki rzęskowej, przez co soczewka przyjmuje bardziej płaski kształt. Prowadzi to do zmniejszenia mocy łamiącej soczewki i wyraźnego widzenia przedmiotów znajdujących się w dali. Szczególnie u dzieci amplituda akomodacji, czyli zakres zdolności do zmiany mocy łamiącej układu optycznego, jest bardzo duża. Wraz z wiekiem ulega zmniejszeniu1,2.

W związku z tym w populacji pediatrycznej porażenie akomodacji (cykloplegia) za pomocą kropli w trakcie badania okulistycznego jest wyjątkowo ważne – pozwala na precyzyjny i szczegółowy pomiar wady wzroku. Ocena wady refrakcji bez podania kropli czasowo porażających akomodację wiąże się z uzyskaniem fałszywych wyników badania. Silny skurcz mięśnia rzęskowego związany z dużą zdolnością do akomodacji powoduje maskowanie wady wzroku. W populacji pediatrycznej ocena refrakcji w skurczu akomodacji prowadzi do pozornej, fałszywej krótkowzroczności lub utajenia oraz niedokorygowania nadwzroczności1-4. Skurcz akomodacji może występować również u młodych dorosłych, zwłaszcza gdy dużo czasu spędzają na pracy wzrokowej z bliska. Dlatego cykloplegia jest koniecznym i skutecznym sposobem uniknięcia fałszywych wyników i błędnej oceny wady refrakcji u dzieci.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leki porażające akomodację

Lek podawany w celu porażenia akomodacji w trakcie rutynowego badania okulistycznego powinien cechować się szybkim działaniem, dobrym efektem porażenia mięśnia rzęskowego, relatywnie krótkim [...]

Cyklopentolat

Znakomitym preparatem cykloplegicznym wydaje się cyklopentolat. Ma on cechy silnie działającego leku porażającego akomodację, a efekty jego działania utrzymują się stosunkowo krótko, działania [...]

Siła działania

Liczne materiały dowodzą, że siła porażenia akomodacji przez cyklopentolat jest istotnie większa w porównaniu z tropikamidem1,4,7. Na podstawie szerokiej metaanalizy obejmującej 6 badań, [...]

Kolor karnacji i tęczówek a siła działania

Powszechnie wiadomo, że siła porażenia akomodacji za pomocą cyklopentolatu jest mniejsza u osób z ciemną karnacją. Związane jest to z ciemnymi tęczówkami14,17. Minderhout i wsp.14, [...]

Przeciwwskazania

Cyklopentolat w Polsce został zarejestrowany do podawania pacjentom w wieku od 3 miesięcy do 65 r.ż. W związku z tym jest on przeciwwskazany u osób >65 r.ż. [...]

Działania niepożądane

Stosowanie kropli o działaniu antycholinergicznym, a do tej grupy należy cyklopentolat, w populacji dziecięcej jest ogólnie uważane za bezpieczne.

Podsumowanie

W codziennej praktyce klinicznej, związanej głównie z grupą dzieci, dąży się do uzyskania silnego porażenia akomodacji. Daje to możliwość obiektywnego i rzeczywistego pomiaru wady [...]

Do góry