Temat numeru

Zapalenie błony naczyniowej oka u dzieci – jak nie opóźniać rozpoznania

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło1

lek. Kaja Bator2

1Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
2Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: misiuk55@wp.pl

  • Zapalenie błony naczyniowej (ZBN) w populacji pediatrycznej to ogromne wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. W artykule zwrócono szczególną uwagę, że wśród dzieci obraz kliniczny ZBN znacząco różni się od tego obserwowanego wśród osób dorosłych, co więcej – miewa początkowo przebieg zupełnie bezobjawowy, czego skutkiem są późne postawienie diagnozy i rozwój poważnych powikłań, w tym utraty wzroku


Błona naczyniowa jest jedną z trzech warstw budujących gałkę oczną. Zarówno anatomicznie, jak i funkcjonalnie dzieli się na trzy odcinki: przedni, pośredni i tylny. Podział ten ma również zastosowanie kliniczne, ponieważ zależnie od odcinka, który objęty jest stanem zapalnym, obserwuje się inną symptomatologię, a także ordynuje różną drogę podania leków. Zapalenia błony naczyniowej ze względu na czynniki etiologiczne można podzielić na nieinfekcyjne, które w grupie pacjentów pediatrycznych stanowią znaczącą większość, oraz infekcyjne.

Epidemiologia

Na podstawie danych przedstawionych w literaturze zapalenie błony naczyniowej wśród dzieci stanowi od 2% do 20% wszystkich zgłaszanych zapaleń naczyniówki1,2. W retrospektywnym badaniu kohortowym Siiskonen i wsp. zaobserwowali w ostatniej dekadzie tendencję wzrostową występowania zapaleń błony naczyniowej, co częściowo wynika z rosnącej liczby osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne w obecnych czasach2. Ryzyko zachorowania jest nieznacznie podwyższone wśród dziewczynek w porównaniu z chłopcami, a diagnoza stawiana jest u nich w młodszym wieku1,2. Średni wiek dziecka w momencie zachorowania to mniej więcej 8-10 r.ż., chociaż na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, że jest on też zależny od etiologii zapalenia1-3.

Podział

Z uwagi na dużą różnorodność zapaleń błony naczyniowej wśród dzieci i młodzieży środowiska okulistyczne dokonały ich podziału ze względu na:

  • lokalizację
  • obraz histopatologiczny
  • przebieg kliniczny (od zapalenia ostrego przez przewlekłe i nawracające)
  • czynnik etiologiczny1.

W codziennej praktyce klasyfikacja oparta na lokalizacji stanowi znaczące ułatwienie w procesie diagnostycznym, ponieważ na podstawie dostępnej literatury wiadome jest, że pewne czynniki etiologiczne wykazują powinowactwo do konkretnych odcinków błony naczyniowej bądź też jej wszystkich struktur (panuveitis).

Histopatologicznie zapalenia można podzielić na ziarninujące, np. w przebiegu boreliozy czy sarkoidozy, oraz nieziarninujące – głównie o podłożu idiopatycznym.

Różny przebieg kliniczny pozwala na podstawie kryterium czasowego wyodrębnić zapalenia ostre, trwające do 6 tygodni i przewlekłe, obecne >6 tygodni, które mogą się tlić miesiącami. Charakteryzują się one często bardziej podstępnym początkiem i mni...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Podstawową cechą zapaleń u chorych pediatrycznych jest brak korelacji między faktycznym nasileniem stanu zapalnego a prezentowanym przez pacjenta obrazem klinicznym. Kluczowe jest zatem [...]

Leczenie

Wybór odpowiedniego leczenia jest przede wszystkim zależny od czynnika etiologicznego stanowiącego przyczynę stanu zapalnego. Na drogę podania leków ma wpływ lokalizacja [...]

Podsumowanie

Zapalenie błony naczyniowej w populacji pediatrycznej to ogromne wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Z uwagi na głównie idiopatyczny charakter trudno mówić o profilaktyce. Jest [...]

Do góry