Najnowsze badania
Jednoczasowe leczenie zaćmy, ametropii i zaburzeń widzenia barwnego

lek. Grzegorz Rotuski

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
e-mail: rrotus@hotmail.com

Jednoczasowe leczenie zaćmy, ametropii i zaburzeń widzenia barwnego

Zaburzenia widzenia barw mogą nie tylko powodować obniżenie jakości życia, lecz także utrudniać dostęp do licznych zawodów: pilota, policjanta, żołnierza, inżyniera, elektryka, kucharza, kwiaciarza, malarza, grafika komputerowego i wielu innych. A...

Zasada działania tej metody opiera się – podobnie jak w dostępnych czasowych pomocach optycznych – na selektywnym blokowaniu wybranych długości fali ze spektrum światła białego, co pozwala czopkom lepiej odróżniać poszczególne barwy. Filtr w omawi...

Do góry