Najnowsze badania
Postępy nanotechnologii w diagnostyce i terapii okulistycznej

lek. Grzegorz Rotuski

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
e-mail: rrotus@hotmail.com

Postępy nanotechnologii w diagnostyce i terapii okulistycznej

Nanotechnologia jest dziedziną zajmującą się materiałami na poziomie molekularnym. W medycynie znajduje szerokie zastosowanie w powstawaniu produktów farmaceutycznych, zwłaszcza w aspekcie nośników substancji czynnych. Ze względu na bardzo mały rozmiar cząsteczek mają one możliwości łatwiejszego penetrowania do docelowych tkanek organizmu, a dzięki większej biodostępności można zmniejszyć ilość używanego preparatu, tym samym redukując ryzyko działań niepożądanych terapii. Nanocząsteczki jednocześnie stabilizują związany lek, chroniąc go przed rozpadem metabolicznym.

W gałce ocznej wyróżnia się bariery wewnętrzne: krew–siatkówka i krew – ciecz wodnista oraz zewnętrzne: spojówka, rogówka, film łzowy. Mają one na celu zatrzymanie substancji potencjalnie szkodliwych. Leki muszą być zatem mniejsze niż przestrzenie międzykomórkowe, które mają szerokość rzędu kilku dziesiątych mikrometra.

Inne mechanizmy ułatwiające osiągnięcie celu terapeutycznego opierają się na zwiększeniu adhezji preparatu dzięki dodatniemu ładunkowi elektrycznemu do powierzchni gałki ocznej o ładunku ujemnym i wiązaniu się ze specyficznymi receptorami, aby zwi...

Do góry