Temat numeru

Nowoczesne metody laseroterapii chorób siatkówki

dr n. med. Piotr Sobolewski

Centrum Okulistyczno-Laserowe w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Sobolewski

Centrum Okulistyczno-Laserowe

ul. Młynowa 40 lok. U5, 15-404 Białystok

e-mail: doktorsobol@gmail.com

  • Laseroterapia chorób siatkówki z terapii destrukcyjnej stała się terapią bodźcową, poprawiającą przeżycie i funkcjonowanie komórek siatkówki. Ostatnie lata przyniosły kolejny rozwój tej technologii. W niniejszym artykule zostały bardzo wnikliwie przybliżone metody nowoczesnych laserów wykorzystywanych w okulistyce

Laseroterapia obok iniekcji doszklistkowych jest standardowym leczeniem naczyniowych chorób siatkówki. Wskazaniem do jej zastosowania jest przeciek naczyniowy i obrzęk centralnej siatkówki w przebiegu retinopatii surowiczej (CSR – central serous chorioretinopathy), makulopatii cukrzycowej (DME – diabetic macular edema) oraz zakrzepu żyły środkowej (CRVO – central retinal vein occlusion). Zabiegi laserowe są wskazane także w leczeniu cukrzycowej retinopatii proliferacyjnej (PDR – proliferative diabetic retinopathy), niedrożności centralnej żyły środkowej (BRVO – branch retinal vein occlusion). Stosuje się je ponadto w leczeniu przedarć siatkówki, obwodowym zwyrodnieniu kraciastym, zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration), druzach siatkówki, naczyniakach i czerniakach naczyniówki, polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej (PCV – polypoidal choroidal vasculopathy) oraz teleangiektazjach plamkowych1-5. Skuteczność laseroterapii siatkówki potwierdzono w licznych publikacjach ukazujących się przez dziesięciolecia6-11. Wykazano, że u pacjentów z PDR leczenie laserem zmniejsza ryzyko ciężkiej utraty wzroku o 60% w ciągu 2 lat.

Obecnie wyróżnia się dwie metody użycia promienia laserowego w chorobach siatkówki:

  • emisję wiązki ciągłej (CW – continuous wave)
  • emisję wiązki modulowanej (mikropulsy, emisja krótko­impulsowa).

W wyniku pierwszej laser wywołuje fotokoagulację, kontrolowaną destrukcję siatkówki (LIRD – laser-induced retinal damage), bliznę tkankową i widoczne ogniska. Druga metoda ma zaś działanie stymulujące siatkówkę (fotostymulacja) i nie pozostawia widocznych ognisk.

Efekt anatomiczny laseroterapii „blizny tkankowej”

Fotokoagulacja konwencjonalna wywiera destrukcyjny wpływ na wszystkie struktury siatkówki. Może być niebezpieczna dla warstwy wewnętrznej, włókien nerwowych, a w niektórych przypadkach i dla ciała szklistego. Nowoczesna laseroterapia definiuje bezpieczeństwo leczenia jako prawdopodobieństwo wywołania nieumyślnego uszkodzenia siatkówki. W praktyce kluczowym wyznacznikiem jest zakres terapeutyczny (TR – therapeutic range), który rozciąga się od skuteczności biologicznej promienia do 50% ryzyka destrukcji komórek nabłonka barwnikowego (RPE – retinal pigment epitelium). W przypadku laserów fali ciągłej TR jest bardzo niski – wyliczono, że wzrasta wykładniczo wraz ze spadkiem częstotliwości impulsu i dłuższymi falami promienia lasera.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Lasery o różnej barwie światła

W zależności od stopnia pochłaniania światła różnej długości fali lasera przez barwniki dna oka, dochodzi do punktowego, warstwowego uszkodzenia siatkówki lub naczyniówki. [...]

Efekt czynnościowy laseroterapii fali ciągłej

Mechanizm czynnościowego działania laseroterapii nie jest jeszcze do końca poznany. Istnieje wiele hipotez wyjaśniających jej korzyści.

Techniki laseroterapii

Wśród technik laserowych wymienia się:

Powikłania laseroterapii fali ciągłej

Nadmierne zastosowanie laseroterapii siatkówki, widoczne jako natychmiastowe zszarzenie tkanki, bywa przyczyną wielu powikłań. Do najczęstszych zalicza się:

Laseroterapia nieuszkadzająca

Istotą działania laserów mikropulsowych ([SMPLT – subthreshold micropulse laser treatment] podobnie jak krótkoimpulsowych) jest wyzwalanie bardzo krótkich pulsów laserowych o małym rozszerzeniu [...]

Skuteczność laserów mikropulsowych

Wdrożenie zasad nowoczesnej laseroterapii siatkówki pozwala na skuteczne leczenie CSR, DME, PDR, CRVO. Laseroterapia mikropulsowa umożliwia także zmniejszenie konwersji suchej postaci [...]

Terapia łączona (fotokoagulacja oraz iniekcje doszklistkowe)

Według protokołów randomizowanych badań klinicznych koordynowanych przez Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCRN)68 istnieją znaczne korzyści stosowania fotokoagulacji i iniekcji doszklistkowych w leczeniu [...]

Podsumowanie

Historia laseroterapii w okulistyce rozpoczęła się w 1945 r. od wykonania zabiegu fototerapii odwarstwienia siatkówki skupionym światłem słonecznym przez niemieckiego okulistę Gerharda Meyera-Schwickeratha. [...]
Do góry