Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”

Small koci%c4%99cki kopia opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo!

Przyjmując codziennie pacjentów, stykamy się zazwyczaj z olbrzymią różnorodnością przypadków i problemów. Właściwie każdy z nich jest inny, każdy wymaga różnej diagnostyki oraz innego leczenia – wszystkie natomiast wymagają od nas solidnej wiedzy. W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” postaramy się dostarczyć naszym Czytelnikom kolejną porcję jej zasobów – i to na bardzo zróżnicowane tematy.

Pierwszy materiał, którym chciałbym Państwa zainteresować, dotyczy miastenii (MG – myasthenia gravis), z którą większość z nas ma rzadki kontakt, co powoduje, że nasza wiedza o niej często pozostaje nieco ograniczona. Mam nadzieję, że zaprezentowany artykuł o tej autoimmunologicznej przewlekłej chorobie pozwoli wielu z nas nadrobić te zaległości i nieco odświeżyć wiedzę na jej temat. Miastenia przebiega z nadmierną nużliwością mięśni (w tym gałkoruchowych), zwiększającą się zazwyczaj pod koniec dnia. Konsekwencją osłabienia tych mięśni są objawy kliniczne w postaci podwójnego widzenia, opadnięcia powiek oraz suchości oczu. Polecany przeze mnie artykuł przybliży Państwu obraz kliniczny i diagnostykę ocznej postaci tej choroby.

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie syntezy nowych surowców do produkcji soczewek kontaktowych, umożliwiający dynamiczny rozwój kontaktologii, stąd kolejnym tematem, na który chciałbym skierować uwagę naszych Czytelników, jest ocena wpływu jakości soczewek kontaktowych na zdrowie narządu wzroku. Myślę, że ta problematyka zainteresuje zwłaszcza tych z Państwa, którzy na co dzień zajmują się tym zagadnieniem.

Z powyższymi kwestiami wiąże się kolejny tekst traktujący o prostych rozwiązaniach optycznych w wybranych zaburzeniach widzenia obuocznego i schorzeniach neurookulistycznych – temat ważny, ponieważ jedną z metod postępowania w niektórych wspomnianych zaburzeniach jest odpowiedni dobór okularów. W artykule skupiono się na zastosowaniu rozwiązań optycznych w wybranych przypadkach, których analizę gorąco wszystkim polecam.

Zachęcam Państwa ponadto do zapoznania się z pozostałymi pracami, w których zostały omówione inne – równie ciekawe – kwestie. Dotyczą one m.in. istotnych zagadnień związanych z terapią inhibitorami naczyniowo-śródnabłonkowego czynnika wzrostu (anty-VEGF – anti-vascular endothelial growth factor) czy zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w okulistyce. Poza tym prezentujemy zarówno postępy w farmakoterapii jaskry, jak i wskazujemy toksyczny wpływ niektórych leków na siatkówkę, omawiamy najświeższe informacje na temat najnowszych badań naukowych w okulistyce, a także przypadek ostrej tylnej wieloogniskowej plackowatej epiteliopatii barwnikowej.

Szanowni Państwo, już za parę dni nadejdą święta Bożego Narodzenia, a zaraz po nich – Nowy 2024 Rok. W związku z tym życzę wszystkim, aby święta upłynęły w miłej, rodzinnej atmosferze, pełnej wzruszeń i rodzinnego ciepła, a nadchodzący rok obfitował w radości, zdrowie i sukcesy.

Z poważaniem,

Do góry