Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”

Small koci%c4%99cki jaros%c5%82aw 2024 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo!

Zaledwie od paru tygodni mamy kolejny (i miejmy nadzieję, że lepszy) nowy 2024 rok. Wydaje się, że każdy początek roku to czas szczególny – czas nowych wyzwań i postanowień. Warto jednak pamiętać, że jest to również okres pewnych podsumowań i wyciągania wniosków – bogatsi o dotychczasowe doświadczenia, z większym obiektywizmem potrafimy spojrzeć na swoje sukcesy i porażki, co z kolei pozwala nam z większą precyzją planować dalszy rozwój zawodowy.
W szerokim zakresie tematów poruszanych na łamach bieżącego numeru „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy zaproponować Państwu kolejną porcję ciekawych zagadnień, na które według nas warto zwrócić uwagę w codziennej pracy. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w prezentowanych tu artykułach okażą się przydatne także tym wszystkim, którzy przygotowują się do nadchodzącego egzaminu specjalizacyjnego. A to już niedługo… Tematyka prac jest zróżnicowana, dlatego przypuszczam, że każdy Czytelnik znajdzie coś, co szczególnie go zainteresuje.
Zagadnieniem okresowo pojawiającym się na łamach naszego pisma jest diagnostyka i terapia różnego rodzaju chorób oczu u dzieci. To temat dla wielu z nas nie tylko ważny, lecz także nie­łatwy, ponieważ – jak wiadomo – same dzieci to pacjenci i trudni, i bardzo wymagający, zwłaszcza w warunkach ostrego dyżuru… Dlatego w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić Państwa uwagę na artykuł dr n. med. Klaudii Rakusiewicz poświęcony diagnostyce różnicowej obrzęku powiek u dzieci. Objaw ten, czasami lekceważony przez rodziców, często wynika z niegroźnego, ograniczonego zapalenia o zróżnicowanej etiologii (np. jęczmień, alergia), bywa jednak, że jego przyczyna może być bardzo poważna i zagrażająca nie tylko zdrowiu, ale i życiu dziecka (np. guz nowotworowy oczodołu). Artykuł zatytułowany „Diagnostyka różnicowa obrzęku powiek u dzieci” stanowi przegląd przyczyn obrzęku powiek u dzieci – i jestem pewien, że spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem.
Polecam również pozostałe opracowania, w tym m.in. „Zespół pomijania jednostronnego po udarze niedokrwiennym mózgu – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne”, którego autorkami są mgr Aleksandra Budelewska i dr n. med. Agnieszka Rosa, czy „Profilaktykę zakażeń pooperacyjnych a problem antybiotykooporności” pióra prof. dr. n. med. Marka Prosta. O  aktualnych kryteriach doboru soczewek progresywnych piszą dr n. med. Zofia Pniakowska i prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski („Kryteria doboru soczewek progresywnych”). Na zakończenie zachęcam także do zapoznania się z kwestiami diagnostyki i postępowania w przypadku zatoru tętnicy środkowej siatkówki (artykuł lek. Joanny Bogatko, dr n. med. Karoliny Bonińskiej i dr. n. med. Sławomira Cisieckiego pt. „Zator tętnicy środkowej siatkówki – diagnostyka i postępowanie”) oraz z krótkim przeglądem najświeższych aktualności i ciekawostek naukowych („Najnowsze badania”, które przygotował lek. Grzegorz Rotuski, oraz „Nowy trend na polskim rynku w leczeniu zaczerwienienia spojówek i niewielkiego podrażnienia oka” dr. hab. n. med. Dariusza Dobrowolskiego, prof. ŚUM i lek. Olgi Łach-Wojnarowicz).
Mam nadzieję, że wszystkie wspomniane wyżej i wybrane z dużą uwagą tematy zainteresują naszych Czytelników. A mnie pozostaje życzyć owocnej lektury.

Do góry