Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Nietypowe medyczne zastosowania soczewek kontaktowych

lek. Grzegorz Rotuski

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa

e-mail: rrotus@hotmail.com

Soczewki kontaktowe kojarzone są przede wszystkim z metodą zastępczą korekcji okularowej. Poza tym najczęstszym zastosowaniem mogą również służyć do leczenia ektazji rogówki i hamowania progresji krótkowzroczności w ramach tzw. ortokorekcji, a ponadto mieć charakter opatrunkowy i wówczas być użyte wspomagająco w gojeniu erozji nabłonka rogówki czy w uszczelnianiu pęcherzyka filtracyjnego po przebytej operacji trabekulektomii. Jeszcze inne zastosowanie ma soczewka Morgana, którą stosuje się do stałej irygacji worka spojówkowego po oparzeniu chemicznym lub termicznym. Z kolei w przypadku wrodzonego lub pourazowego defektu tęczówki soczewka kontaktowa barwna może zamaskować ubytek, a ponieważ zmniejsza w ten sposób wielkość otworu źrenicznego, używa się jej również do redukcji olśnienia u pacjentów z porażeniem mięśnia zwieracza źrenicy.

Do mniej rozpowszechnionych możliwości soczewek kontaktowy zalicza się ich zastosowanie w diagnostyce jaskry. Na przykład soczewka Triggerfish wykorzystuje zjawisko piezorezystancji, czyli zmian oporności elektrycznej na skutek rozciągania lub skr...

Do góry