Aktualności

Wydarzyło się w onkologii

Opracowała Monika Stelmach

Potrzebne książki

Fundacja „Dobrze, że jesteś” zorganizowała akcję wymiany książek w Centrum Onkologii w Warszawie. Pozycje, które stały na szpitalnych półkach, były już zniszczone, brakowało nowości wydawniczych. Każdy, kto miał zbędne woluminy, ale też w miarę nowe czasopisma lub płyty DVD, mógł do końca września zostawić je w Strefie Relaksu Centrum Onkologii w Warszawie. Fundacja część z nich przekaże również do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz szpitalowi na Banacha. Natomiast stare książki mają zostać oddane na makulaturę, a uzyskane środki przeznaczone na termosy dla pacjentów z Oddziału Chemii Dziennej.

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

Program został opracowany przez prezesa Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, prof. Wojciecha Golusińskiego. Realizowany jest w kilku ośrodkach medycznych. Szacuje się, że skorzysta z niego 2 tys. Wielkopolan. Program jest finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, na jego realizację przeznaczono 170 tys. zł. Chociaż badania dla pacjentów są bezpłatne i nie wymagają skierowania, to Wielkopolskie Centrum Onkologii zachęca lekarzy do współpracy przy prowadzeniu akcji informacyjnej. Według raportu „Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2011 roku” region zajmował drugie miejsce w kraju pod względem zachorowalności na tego typu odmiany raka wśród mężczyzn i piąte wśród kobiet.

Lekarze POZ z wiedzą

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2014 i 2015 przeprowadzone będą szkolenia dla co najmniej 10 tys. lekarzy POZ. Mają odbywać się w formie wykładów oraz warsztatów na terenie całej Polski. Celem jest poprawa wiedzy lekarzy POZ z zakresu diagnostyki onkologicznej, zasad kierowania na leczenie i opieki nad chorymi po leczeniu. Ponadto powstanie portal internetowy, który będzie zawierał informacje z zakresu onkologii oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe. Platforma ma umożliwić komunikację lekarzy POZ ze specjalistami z zakresu onkologii. Po wejściu w życie w 2015 roku tzw. pakietu onkologicznego wzrośnie rola lekarzy POZ w wykrywaniu chorób nowotworowych oraz opiece nad pacjentami po leczeniu onkologicznym.

Narodowy program w ogniu krytyki

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wydano w Polsce prawie2 mld złotych, jednak NIK stwierdza, że pacjenci wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografięi cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów ciągle odbiegają od średnich europejskich. Zdaniem NIK program nie dokonał oczekiwanego przełomu w systemie walki z rakiem. Za bolączkę systemu uznano jego wycinkowość: brak koordynacji etapu diagnostycznego czy operacyjnego z późniejszym leczeniem oraz brak współpracy między poszczególnymi ośrodkami. Kontrolerzy podkreślają jednak, że dzięki inwestycjom wyposażenie szpitali jest zdecydowanie lepsze, a sprzęt medyczny jest sprawny i efektywny.

Wypaleni zawodowo

Najnowsze badania przeprowadzono na zlecenie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) wśród 595 europejskich onkologów, którzy nie przekroczyli jeszcze czterdziestki. Wykazały one, że wypalenie zawodowe wśród lekarzy specjalizujących się w leczeniu nowotworów nie jest jedynie marginalnym, lecz powszechnym problem. W Europie ok. 71 proc. młodych onkologów twierdzi, że są wyczerpani psychicznie. Najbardziej przemęczeni są ci z Europy Środkowej. W tym regionie aż 84 proc. ankietowanych potwierdziło wypalenie. Najmniej narzekają onkolodzy w Europie Północnej, gdzie 52 proc. z nich przyznało się do tego problemu. Raport ESMO sugeruje, że wraz z wypaleniem zawodowym zmienia się nastawienie lekarzy do pacjentów, którzy zaczynają być przez nich traktowani bardziej przedmiotowo, i że tacy lekarze mniej się angażują w leczenie chorego.

W Zamościu powstanie Ośrodek Radioterapii

Koszt inwestycji Ośrodka Radioterapii z Brachyterapią szacowany jest na ponad 50 mln zł. Inwestor zobowiązuje się do wybudowania placówki w ciągu roku. Po powstaniu ośrodka Zamość stanie się drugim po Lublinie miejscem, które będzie na terenie województwa lubelskiego kompleksowo leczyło pacjentów onkologicznych. Poza programem leczenia raka nerki oraz kilku bardzo rzadko występujących nowotworów, Oddział Onkologii Klinicznej realizuje wszystkie przewidziane procedury.

Pierwsze stacjonarne Centrum Psychoonkologii

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn, którego założycielami i ambasadorami są Barbara i Jerzy Stuhrowie, w październiku otworzyło nową siedzibę w Krakowie. Otoczony parkiem ośrodek, poza gabinetami i salami wykładowymi, dysponuje 11 pokojami gościnnymi dla przyjezdnych. Placówka oferuje wszechstronną pomoc psychologiczną pacjentom oraz ich rodzinom, m.in. indywidualne wsparcie psychologiczne, psychoterapię grupową, konsultacje ze specjalistami: lekarzem onkologiem, dietetykiem, doradcą zawodowym. Pomoc specjalistyczna jest bezpłatna.

Do góry