Onkologia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2014
Aktualności
Felieton
Pożegnanie
Diagnostyka
Stany nagłe
Niebezpieczne związki
Pamiętaj o zasadach
Unikaj powikłań
Rokowania
Współczesne metody