Aktualności

Wydarzyło się w onkologii

Opracowała Monika Stelmach

Radioterapia na poziomie

Prawie tysiąc pacjentów rocznie ma przyjmować Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, a ok. 20 tys. osób będzie korzystało z poradni. Powstały tu dwa bunkry do radioterapii i nowoczesny oddział onkologiczny. Pierwsi pacjenci zaczną leczenie w 2015 roku. Lekarze będą na razie udzielać jedynie porad, bowiem placówka czeka na kontrakt z NFZ. Budowa obiektu kosztowała blisko 34 mln zł. Ośrodek Radioterapii w Kaliszu jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu. Nowa placówka ma leczyć chorych na raka z południowej części regionu. Jej kierownikiem został dr hab. Dariusz Kowalczyk, obecnie prowadzony jest nabór pracowników.

Finansowanie in blanco

Szefowie szpitali i poradni specjalistycznych podpisują kontrakty na 2015 rok w ciemno. Nie ma w nich kwot na leczenie, bo NFZ jeszcze nie wie, jak podzieli pieniądze na pacjentów onkologicznych i innych. Od 1 stycznia wchodzi w życie pakiet onkologiczny. Pacjenci z podejrzeniem nowotworu mają mieć szybką diagnozę i leczenie bez czekania w kolejkach. Minister zdrowia wyznaczył maksimum dziewięć tygodni od podejrzenia choroby do rozpoczęcia leczenia. Dotrzymanie tego terminu będzie premiowane. Zapłaci wtedy za wszystkich pacjentów onkologicznych, nie oglądając się na limity zapisane w kontraktach.

Ciasne centrum

Burmistrz stołecznego Ursynowa Piotr Guział oraz lekarze z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i Instytutu Hematologii i Transfuzji w Warszawie apelują o zmianę lokalizacji planowanej budowy Szpitala Południowego. Ich zdaniem umiejscowienie tej placówki obok Centrum Onkologii uniemożliwi jego rozbudowę i przyjmowanie coraz większej liczby chorych. Ośrodek już dziś jest przepełniony, a decyzja o jego powiększeniu to tylko kwestia czasu. Burmistrz Ursynowa sugeruje, że dobrym miejscem na Szpital Południowy mogłaby być działka u zbiegu ulic Indiry Gandhi i Rosoła.

Głodny nie znaczy zdrowszy

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych rozsyła do onkologów w całej Polsce ankietę pozwalającą ocenić stan odżywienia chorych na nowotwory. Jest ona rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Nie będzie wykorzystywana do oceny pracy lekarzy i placówek medycznych. Ma jedynie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia chorych, którzy z powodu nasilenia się choroby i zastosowanego leczenia często odczuwają brak apetytu i chudną, co z kolei może pogorszyć ich rokowania. Wciąż pokutuje przestarzałe przekonanie, że raka trzeba zagłodzić. Tymczasem złe odżywanie zmniejsza szanse na wyleczenie. Z danych PTŻPiD wynika, że ok. 20 proc. chorych na nowotwory złośliwe umiera nie tyle z powodu przebiegu samej choroby, co z niedożywienia.

Nowoczesność już w przyszłym roku

Najprawdopodobniej już w 2015 roku pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do Centrum Cyklotronowego „Bronowice” w Krakowie. Ośrodek ma stać się głównym elementem Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej. Zgodnie z założeniami będzie to czołowy polski ośrodek – badawczy i terapeutyczny – specjalizujący się w radioterapii protonowej (w skład tworzącego go konsorcjum wchodzą m.in. Instytut Fizyki Jądrowej PAN i warszawski Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z oddziałami). Terapię protonową (wykorzystującą cyklotron Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie) stosuje się w przypadku czerniaka gałki ocznej. Zabieg jest refundowany przez NFZ.

Lubuskie rozbudowuje

12 mld zł wynosi łączna wartość projektów inwestycyjnych, które znalazły się w przyjętym przez rząd Kontrakcie Terytorialnym woj. lubuskiego. Wśród inwestycji jest m.in. budowa ośrodka radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim (80 mln zł) jako docelowo Gorzowskiego Centrum Onkologii oraz rozbudowa Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze (70 mln zł). Prezes gorzowskiego szpitala chce, by nowy zakład radioterapii działał już pod koniec 2015 roku. Nowy budynek powstaje na tyłach lecznicy, w okolicach lądowiska dla helikopterów.

Młodzież wyedukowana onkologicznie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w grudniu organizuje dla nauczycieli i pielęgniarek warsztaty edukacji onkologicznej. Stanowią one element projektu Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Podczas szkolenia szczególną uwagę zwraca się na rolę profilaktyki związanej z zachowaniami zdrowotnymi młodzieży. Wśród tematów znajdują się m.in.: „Jak budować pozytywne nastawienie młodzieży do zmian w stylu życia?”, „Bariery szkolnej edukacji onkologicznej” czy „Wpływ toksycznych emocji na proces kształtowania negatywnych zachowań zdrowotnych”. Wyposażeni w wiedzę nauczyciele i pielęgniarki mają przekazywać ją młodzieży.

Do góry