Aktualności naukowe

Przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego wpływa na dłuższe przeżycie pacjentów z rozpoznanym rakiem przewodu pokarmowego

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Jak wynika z analizy holenderskiego rejestru chorób nowotworowych, pacjenci z nowo rozpoznanym rakiem przewodu pokarmowego, którzy rozpoczynają przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego, mają dwukrotnie większe prawdopodobieństwo pięcioletniego przeżycia w porównaniu z pacjentami, którzy kwasu acetylosalicylowego nie przyjmują. Korzystny wpływ kwasu acetylosalicylowego na przeżycie dotyczy wszystkich nowotworów przewodu pokarmowego, w tym nowotworów przełyku, okrężnicy, odbytnicy oraz nowotworów pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Analizie poddano 13 715 pacjentów z nowotworami zlokalizowanymi w obrębie światła przewodu pokarmowego. 4187 pacjentów, którzy przyjmowali kwas acetylosalicylowy przed ustaleniem rozpoznania, wyłączono z analizy. Spośród wszystkich pacjentów wyodr...

Do góry