Sonda

Czy onkologiczne mapy potrzeb zdrowotnych odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby Polaków?

Jerzy Dziekoński

Opublikowane pod koniec ubiegłego roku przez Ministerstwo Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych w dziedzinie onkologii wywołały w środowisku specjalistów spore poruszenie. Pojawiły się zarzuty, że zostały nakreślone naprędce i ich rzetelność pozostawia wiele do życzenia.

Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth, przewodniczący zarządu głównego PTO

Tworzenie map potrzeb zdrowotnych jest ustawowym obowiązkiem administracji państwowej. Mapy powinny być podstawowym dokumentem przy perspektywicznym planowaniu rozwoju poszczególnych działów medycyny. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego ocenia krytycznie przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii. Mapy potwierdzają istnienie „białych plam” w polskiej onkologii, co ukazał raport przygotowany dla PTO w maju 2015 roku pt. „Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje”. Mapy potwierdzają niedostateczne w stosunku do europejskiego standardu wyposażenie sprzętowe polskiej radioterapii i utrudnioną dostępność do obecnego innowacyjnego leczenia farmakologicznego. W obecnej postaci mapy niedostatecznie uwzględniają rolę chirurgii onkologicznej jako wiodącej metody diagnostycznej i terapeutycznej. Niedostatecznie zarysowana jest także perspektywa rozwoju diagnostyki histopatologicznej i molekularnej. Równocześnie w opinii ZG PTO w perspektywicznym planowaniu rozwoju onkologii priorytetem powinno być zapewnienie obywatelom równego dostępu do specjalistycznego leczenia skojarzonego zamiast analizowania dostępności do poszczególnych metod leczenia onkologicznego. W opinii ZG PTO mapy powinny uwzględniać konieczność budowania sieci szybkiej diagnostyki onkologicznej w oparciu o równomiernie rozmieszczone w terenie, certyfikowane placówki medyczne. Mapy powinny także nakreślać wzrastającą rolę lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki onkologicznej. Mapy nie uwzględniają w dostatecznym zakresie potrzeb kadrowych. Z przygotowanego dla PTO cytowanego wcześniej dokumentu wynika, że w przypadku tak wąskiej specjalizacji jak radioterapia onkologiczna do 2020 roku należy wykształcić 130 radioterapeutów, 250 fizyków medycznych i 370 techników radioterapii. W dotychczasowej postaci mapy zostały przygotowane bez udziału środowiska onkologicznego. PTO zgłosiło akces współdziałania z administracją rządową i samorządową oraz zespołem konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinach onkologicznych w celu uzupełnienia map. W ramach ZG PTO powstaje zespół specjalistów gotowych do współpracy w powyższym zakresie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth, przewodniczący zarządu głównego PTO

Tworzenie map potrzeb zdrowotnych jest ustawowym obowiązkiem administracji państwowej. Mapy powinny być podstawowym dokumentem przy perspektywicznym planowaniu rozwoju poszczególnych działów medycyny. [...]

Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia

Mapy potrzeb zdrowotnych realizowane są z żelazną konsekwencją, w taki sposób i takimi środkami, jakie zostały zaplanowane przez poprzednie kierownictwo resortu. [...]

Dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii

Gdyby zadać pytanie, czy mapy potrzeb zdrowotnych są potrzebne, to odpowiem, że tak. Ich nakreślenie wymaga jednak pełnej kooperacji i synchronizacji [...]

Prof. dr hab. med. Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku

Mapy zdrowotne są niezbędnym elementem długofalowego planowania polityki zdrowotnej każdego państwa. Cieszę się, że w Polsce podjęto działania w tym kierunku [...]

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, dyrektor Szpitala Zdunowo w Szczecinie

Dobrze, że mapy zostały przygotowane. Natomiast ich dokładność budzi pewne wątpliwości. Jest to dość proste opracowanie kompilujące w jednym miejscu powszechnie [...]

Dr n. med. Janusz Rolski, konsultant województwa podkarpackiego w dziedzinie onkologii klinicznej

To są mapy nakreślone przez specjalistów z zakresu demografii i epidemiologii. Ukazują, czego możemy spodziewać się w onkologii w ciągu najbliższych [...]
Do góry