Doniesienia kongresowe

ASH – co nowego w leczeniu ostrych białaczek szpikowych

Dr hab. med. Lidia Gil

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Lidia Gil, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, tel. 61 854 95 71, faks 61 854 93 56, e-mail: lidia.gil@skpp.edu.pl

Konferencje Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (American Society of Hematology – ASH) co rok przynoszą ważne, a niekiedy przełomowe informacje oparte o wyniki badań, które wpływają na rozpoznawanie i leczenie schorzeń hematologicznych nowotworowych i nienowotworowych. Ostatnia konferencja ASH odbyła się w dniach 5-8 grudnia 2015 roku w Orlando. Spośród wielu doniesień wybrano i przedstawiono poniżej te dotyczące leczenia ostrych białaczek szpikowych.

Stosowane od wielu lat leczenie ostrych białaczek szpikowych (acute myeloid leukemia – AML) oparte na zastosowaniu arabinozydu cytozyny i antracykliny („3+7”) umożliwia uzyskanie remisji całkowitej (complete remission – CR) u 60-80 proc. chorych w wieku poniżej 55-60 lat. Pięcioletnie przeżycie (overall survival – OS) osiąga 30-40 proc. pacjentów pomimo leczenia poremisyjnego, uwzględniającego stratyfikację rokowniczą opartą o ocenę cytogenetyczno-molekularną. Większość chorych umiera z powodu wznowy lub opornej choroby. U chorych starszych, powyżej 55.-60. r.ż., remisję całkowitą osiąga 40-55 proc., a długoletnie przeżycie zaledwie 10-15 proc. pacjentów.

Tytuł sesji edukacyjnej dotyczącej AML podczas konferencji ASH „Moving Beyond 3+7” odzwierciedla zarówno oczekiwania, jak i kierunki współczesnych badań obejmujące leczenie ostrych białaczek szpikowych. Poniżej dokonano przeglądu wyników najważniejszych badań klinicznych dotyczących postępu w zakresie terapii celowanej na poziomie molekularnym oraz immunologicznym w AML.

Leki działające na poziomie molekularnym

Powodzenie terapii celowanej z zastosowaniem leków działających na poziomie molekularnym jest wypadkową postępu w dziedzinie genetyki i zrozumienia mechanizmów molekularnych, leżących u podstawy rozwoju AML.

Jedną z mutacji związanych z niekorzystnym rokowaniem jest FLT3-ITD, występująca u ok. 30 proc. chorych na ostre białaczki szpikowe. Inhibitory FLT3 w leczeniu AML badane były od lat, najczęściej w zaawansowanej, późnej fazie choroby. Obecnie poza...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leki działające na poziomie molekularnym

Powodzenie terapii celowanej z zastosowaniem leków działających na poziomie molekularnym jest wypadkową postępu w dziedzinie genetyki i zrozumienia mechanizmów molekularnych, leżących [...]

Immunoterapia w leczeniu ostrych białaczek szpikowych

Niewątpliwy postęp dokonał się w zakresie immunoterapii ostrych białaczek szpikowych i dotyczy on zastosowania przeciwciał monoklonalnych skojarzonych z toksynami, przeciwciał bispecyficznych [...]
Do góry