Aktualności

Wydarzyło się w onkologii

Monika Stelmach

Leczenie na miejscu

Radomskie Centrum Onkologii rozszerzyło swoją działalność o chemioterapię prowadzoną na oddziale szpitalnym, który dysponuje 19 łóżkami. Placówka przymierza się także do uruchomienia chirurgii onkologicznej. Oddział ma w pełni wyposażone sale operacyjne, nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę. Czeka już tylko na kontrakt z NFZ. Centrum jest jedyną tego typu placówką na południowym Mazowszu. Szpital otwarto w czerwcu 2016 roku.

Chemioterapia bez łysienia

Gdyńskie Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim oraz Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu zakupiły specjalne czepki, które minimalizują utratę włosów podczas chemioterapii. Dzięki chłodzeniu skóry głowy chemioterapia nie dociera do cebulek włosów w takim stopniu, aby spowodować ich zniszczenie. Efektywność szacuje się do 75 proc., to znaczy, że włosy mogą się przerzedzić, stać bardziej łamliwe, jednak nie wypadną.

Kompleksowy program onkologiczny

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku we współpracy z lokalnymi władzami, placówkami medycznymi i uczelniami powołuje zespół ekspertów, którzy przygotują i wdrożą kompleksowy, regionalny program onkologiczny obejmujący także sąsiednie powiaty. Zespół miałby koordynować działania zmierzające do utworzenia w Płocku wielofunkcyjnego ośrodka onkologicznego oraz kształcenia kadr medycznych na potrzeby tej placówki. Elementami projektu byłyby także badania naukowe, w tym dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zachorowalność mieszkańców regionu na nowotwory.

Radioterapia w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze rozpoczęła działalność nowa filia zakładu radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Placówka będzie mogła obsłużyć 800 chorych rocznie, którzy dotąd na leczenie musieli jeździć do Wrocławia lub Wałbrzycha. Pacjenci będą przyjmowani w trybie ambulatoryjnym. Filia powstała na terenie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Na budowę wydano 30 mln zł. Ośrodek posiada m.in. dwa nowoczesne akceleratory i tomograf komputerowy.

BCU w Łodzi

W Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi otwarto Breast Cancer Unit (BCU). Dzięki temu skróci się czas między diagnostyką i leczeniem raka piersi. Lepszy ma też być dostęp do rekonstrukcji piersi. Zespół specjalistów tworzą radioterapeuci, radiolodzy, chemioterapeuci, patolodzy oraz psycholog.

Współpraca dla zdrowego serca

Powstał zespół ekspercki „Onkokardio”, który ma zintegrować środowiska zawodowe onkologów i kardiologów w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Zadaniem zespołu jest wymiana doświadczeń, prowadzenie wspólnych badań, podejmowanie działań w celu podniesienia jakości opieki kardiologicznej nad chorymi onkologicznie. Przewodniczącym zespołu jest dr hab. Sebastian Szmit z Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP w Warszawie.

Światowe standardy

Klinika i Katedra Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej UJ CM w Krakowie uzyskały prestiżową akredytację Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO). Na jej mocy staje się Europejskim Ośrodkiem Szkoleniowym. Akredytacja stanowi potwierdzenie, że oddział świadczy usługi kompleksowo, zgodnie ze światowymi standardami. To pierwsza placówka w Polsce, która może się szczycić tym tytułem. Certyfikat został przyznany na pięć lat.

Opieka w Sandomierzu

W Szpitalu Specjalistycznym w Sandomierzu otwarto konsultacyjny gabinet onkologiczny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Będą tu przyjmowani pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej, a także ci z rozpoznaną już chorobą nowotworową, wymagający zaplanowania dalszego postępowania i leczenia onkologicznego. Pomoc otrzymają również chorzy, którzy zakończyli leczenie, lecz wymagają jeszcze wizyt kontrolnych. Pacjenci, którym nie uda się pomóc na miejscu, będą kierowani do SCO.

Do góry