Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Skuteczność standardowej chemioterapii opartej o cisplatynę w porównaniu z hiperfrakcjonowaną przyspieszoną radioterapią w połączeniu z panitumumabem w miejscowo zaawansowanych płaskonabłonkowych nowotworach głowy i szyi

Dr n. med. Beata Jagielska

kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Analiza kanadyjskiej grupy badań raka HN.6 jest największym do tej pory przeprowadzonym randomizowanym badaniem klinicznym trzeciej fazy oceniającym jednoczesne leczenie przeciwciałami monoklonalnymi dla naskórkowego czynnika wzrostu (eGFR) z radioterapią (RT) w porównaniu ze standardową chemioterapią w miejscowo zaawansowanym raku płaskonabłonkowym głowy i szyi (LA-SCCHN).

Celem badania było porównanie przeżycia bez progresji (PFS) w LA-SCCHN chorych leczonych radioterapią standardowo frakcjonowaną z cisplatyną w porównaniu z przyspieszoną hiperfrakcjonowaną radioterapią w połączeniu z panitumumabem. Badanie, do którego włączono chorych z 17 ośrodków, trwało od grudnia 2008 roku do listopada 2011 roku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Skuteczność standardowej chemioterapii opartej o cisplatynę w porównaniu z hiperfrakcjonowaną przyspieszoną radioterapią w połączeniu z panitumumabem w miejscowo zaawansowanych płaskonabłonkowych nowotworach głowy i szyi

Analiza kanadyjskiej grupy badań raka HN.6 jest największym do tej pory przeprowadzonym randomizowanym badaniem klinicznym trzeciej fazy oceniającym jednoczesne leczenie przeciwciałami [...]

Wpływ genotypu receptora witaminy D oraz suplementacji witaminy D3 na ryzyko rozwoju gruczolaków jelita grubego

Pomimo danych epidemiologicznych i wyników przedklinicznych badań sugerujących, że codzienna suplementacja witaminy D3 i wapnia przez okres od trzech do pięciu [...]

Kardiotoksyczność inhibitorów aromatazy i tamoksyfenu u chorych na raka piersi w wieku postmenopauzalnym

Wyniki randomizowanych badań klinicznych (RCTs) wskazują na istotne ryzyko występowania powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na raka piersi leczonych uzupełniająco inhibitorami aromatazy [...]

Kontrola mammograficzna u starszych chorych po leczeniu raka piersi

Dane epidemiologiczne wskazują, że w ciągu pięciu lat od rozpoznania raka piersi u 4-5 proc. chorych rozwija się nowy nowotwór po [...]

Do góry