Jakie badania krwi wykonuje się w raku trzustki?

Wśród badań laboratoryjnych zastosowanie ma oznaczenie stężenia we krwi CA19-9. Wzrost tego markera występuje w raku trzustki, jednak nie jest on specyficzny dla tej choroby. Dlatego też powinien być używany do monitorowania leczenia, a nie stanowić elementu ścieżki diagnostycznej.

Na czym polega leczenie?

Leczenie radykalne polega na całkowitym chirurgicznym usunięciu guza trzustki. Zakres resekcji zależy w głównej mierze od położenia guza. Często w leczeniu uzupełniającym po zabiegu stosuje się chemioterapię. Nie zaleca się za to standardowego stosowania pooperacyjnej radioterapii. U chorych z nieresekcyjnym rakiem trzustki stosuje się leczenie systemowe, czyli chemioterapię.

Istotnym elementem jest terapia wspomagająca, która obejmuje leczenie przeciwkrzepliwe, leczenie przeciwbólowe oraz wsparcie żywieniowe.

Na czym polega dieta w raku trzustki?

Dieta powinna być łatwostrawna (składać się z 6-8 objętościowo małych posiłków), z ograniczoną zawartością tłuszczów oraz odpowiednią ilością pełnowartościowego białka. Należy wykluczyć produkty ciężkostrawne, takie jak smażone potrawy, tłuste mięso. Istotną rolę odgrywa suplementacja enzymów trzustkowych.

Kiedy rak trzustki jest nieoperacyjny?

Rak trzustki jest nieoperacyjny, gdy:

  • dochodzi do naciekania struktur naczyniowych przy braku możliwości ich rekonstrukcji,
  • występuje naciek przez ciągłość niemożliwych do resekcji struktur przestrzeni zaotrzewnowej,
  • stwierdzono przerzuty odległe.

Jakie są rokowania po chemioterapii?

Rokowanie jest złe. Stosowanie leczenia systemowego ma za zadanie wydłużenie czasu do progresji choroby oraz wydłużenie czasu przeżycia. Ale nie można się spodziewać wyleczenia. W zależności od stanu ogólnego, chorób towarzyszących oraz przewidywanej toksyczności leczenia chory może być zakwalifikowany do jednego z czterech schematów chemioterapii.

Jak długo żyje się z rakiem trzustki?

Rokowanie jest bardzo złe. Po zabiegu radykalnym 5 lat przeżywa mniej niż 20 proc. chorych. U pacjentów z nieresekcyjnym guzem bez przerzutów odległych odsetek ten wynosi zaledwie 5 proc.

Do góry