Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

  • Cabometyx (kabozantynib) tabl. 20 mg 28 szt.; tabl. 40 mg 28 szt. i tabl. 60 mg 28 szt.


Wskazanie. Leczenie zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC) u dorosłych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapię celowaną na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF).

  • Cometriq (kabozantynib) kaps. 20 mg 21 szt. i kaps. 80 mg 21 szt.


Wskazanie. Leczenie dorosłych pacjentów z postępującym, nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem rdzenia tarczycy.

Odpowiedź na leczenie kabozantynibem obserwowano w różnych rodzajach nowotworów, m.in. niedrobnokomórkowym raku płuc, raku gruczołu krokowego, nowotworach tarczycy. Lek hamował proliferację, nasilał apoptozę i zmniejszał objętość guza, zmniejszał inwazyjność, hamował migrację komórek i powstawanie przerzutów. W badaniach klinicznych u pacjentów z rdzeniowym rakiem tarczycy kabozantynib w porównaniu z placebo wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby, wartość wynosiła odpowiednio 11,2 mies. i 4 mies. U 47,3 proc. pacjentów leczonych kabozantynibem i 7,2 proc. pacjentów otrzymujących placebo czas przeżycia bez progresji wynosił co najmniej rok. Kabozantynib wykazywał skuteczność niezależnie od wcześniejszego leczenia (w tym inhibitorami kinaz tyrozynowych) i obecności mutacji w RETMET.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Cabometyx (kabozantynib) tabl. 20 mg 28 szt.; tabl. 40 mg 28 szt. i tabl. 60 mg 28 szt.

Nowości na liście refundacyjnej

Buprenorfina Teva (buprenorfina) system transdermalny 35 µg/h 5 szt.; system transdermalny 52,5 µg/h 5 szt. i system transdermalny 70 µg/h 5 [...]

Nie jest już refundowany

Docetaxel Kabi (docetaxel) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 20 mg/mL – nie jest już refundowany w programie chemioterapii.

Nowe rejestracje na świecie

Brygatynib (Alunbrig, tabl. 30 mg i tabl. 90 mg)

Do góry