Od stomatologa dla onkologów

Nietypowa manifestacja raka dziąsła szczęki

Lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch1

Dr n. med. Ewa Sieńko2

Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek1

1Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek, Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Celem artykułu jest zaprezentowanie przypadku pacjentki, u której zdiagnozowano raka płaskonabłonkowgo dziąsła szczęki. Zwrócono uwagę na nietypowy obraz kliniczny zmiany, niesugerujący od początku rozrostu o typie nowotworowym.

W Polsce nowotwory złośliwe są przyczyną zgonów około 96 tys. osób rocznie, co stanowi około 25 proc. wszystkich zgonów. Wraz z prognozowanym wzrostem częstości zachorowań na nowotwory złośliwe rośnie zainteresowanie wczesnym wykrywaniem i profilaktyką onkologiczną. Niepokojące prognozy stawiające w przyszłości nowotwory na pierwszym miejscu wśród najczęstszych przyczyn zgonów skłaniają do wnikliwego zapoznania się z tematem i zwracają uwagę na powagę sytuacji.[1,2]

Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi stanowią około 10 proc. wszystkich diagnozowanych w Polsce nowotworów złośliwych. 40 proc. z nich jest zlokalizowane w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. Innymi częstymi lokalizacjami są gardło oraz krtań. Ze względu na anatomiczne sąsiedztwo licznych węzłów chłonnych nawet u 40 proc. chorych mogą już na wczesnym etapie występować przerzuty do nich. Niekorzystna lokalizacja zmian w obrębie wspólnego odcinka przewodu pokarmowego i oddechowego może skutkować trudnościami w przyjmowaniu pokarmów, mowie oraz oddychaniu i stanowić problem zarówno medyczny, jak i psychologiczny.[3]

Podstawowymi czynnikami etiologicznymi rozwoju raka płaskonabłonkowego okolicy głowy i szyi są palenie tytoniu i regularne spożywanie wysokoprocentowego alkoholu oraz w szczególności połączenie obu tych czynników. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (najczęściej HPV16), szczególnie u pacjentów w średnim wieku, bez palenia tytoniu w wywiadzie.[3-5] Ponadto znaczącą rolę odgrywa przewlekłe drażnienie mechaniczne błony śluzowej jamy ustnej przez elementy protez zębowych, źle dopasowane wypełnienia i uzupełnienia protetyczne, ostre brzegi zębów oraz zła higiena jamy ustnej (tab. 1).[3-6]

Opis przypadku

Pacjentka, lat 41, zgłosiła się do Poradni Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej w celu konsultacji oraz leczenia dwóch podobnych do siebie zmian, egzofitycznych w przedsionku górnym jamy ustnej zlokalizowanych na dziąśle w okolicy z...

Zmiany w obrębie jamy ustnej obejmowały dziąsło wolne w okolicy zębów 11-12 (0,5 x 1 cm), 21-22 (1 x 1 cm), były klinicznie podobne do siebie, egzofityczne, obrzęknięte, silnie krwawiące przy zgłębnikowaniu, nieznacznie bolesne podczas palpacji. K...

Podczas pierwszej wizyty stomatologicznej wykonano dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzono instruktaż higieny jamy ustnej oraz wykonano wstępną higienizację obejmującą usunięcie twardych i miękkich złogów nazębnych oraz polerowa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Błona śluzowa jamy ustnej jest bardzo łatwo dostępna badaniu klinicznemu, jednak jest ono często pomijane w codziennej praktyce zarówno stomatologicznej, jak [...]

Podsumowanie

1. Nowotwory w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, ze względu na długotrwały bezbolesny przebieg, mogą pozostać bardzo długo niezauważone przez pacjenta. [...]

Do góry