Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Czynniki odpowiedzialne za gorsze rokowanie u pacjentek z PABC

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rak piersi rozpoznany w ciąży (ang. pregnancy-associated breast cancer – PABC) zazwyczaj wiąże się z gorszym rokowaniem, jednak mechanizmy za tym stojące nie były dotychczas jasne.

Przyczyn tego doszukiwano się w późniejszym postawieniu rozpoznania u tych chorych bądź też w samej biologii nowotworu. Na konferencji w San Antonio (SABC) poświęconej nowotworom piersi zaprezentowano wyniki badania oparte na prospektywnej analizie 224 przypadków raka piersi w stopniu I-III u kobiet poniżej 40. r.ż. zdiagnozowanych pomiędzy lutym 2008 a styczniem 2015 roku. W badanej grupie znajdowały się 32 kobiety spełniające kryterium rozpoznania PABC, czyli nowotworu wykrytego w trakcie ciąży, w pierwszym roku po jej ukończeniu lub podczas laktacji.

U tych pacjentek obserwowano mniejszą częstość występowania dodatnich receptorów estrogenowych w komórkach nowotworu (75 proc. v. 85 proc. P<0,01), częstsze rozpoznanie zaawansowanego raka piersi (44 proc. v. 22 proc. P<0,01) oraz młodszy wiek w m...

Do góry