Aktualności

Wydarzyło się w onkologii

Monika Stelmach

Polacy docenieni

Dr hab. med. Paweł Knapp z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej UMB jest pierwszym Polakiem, który został wybrany do Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO). W trakcie XX Zjazdu ESGO w Wiedniu wyłoniono też nowego prezydenta European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO). Został nim dr n. med. Kamil Zalewski, asystent Kliniki Ginekologii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Organizacja zrzesza młodych (poniżej 40. r.ż.) ginekologów, ginekologów onkologów i lekarzy pokrewnych specjalności.

Szybki test

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego opracowali innowacyjny, szybki test do wykrywania raka układu moczowego. Skuteczność metody pokazały wstępne badania przeprowadzone na 85 osobach. Dalsze analizy obejmą tysiąc osób. Do badania wystarczy ok. 1 ml moczu, a o obecności komórek nowotworowych w nabłonku układu moczowego danego pacjenta świadczy zmiana koloru testera. Metoda jest szybka, bezinwazyjna i – jak wynika z dotychczasowych prób – daje jednoznaczną odpowiedź. Test opracowali prof. dr hab. med. Adam Lesner oraz dr n. med. Natalia Gruba z Pracowni Analityki Biochemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Polska w ogonie Europy

Polska obok Rumunii, Estonii, Łotwy, Portugalii, Węgier, Cypru i Hiszpanii należy do grupy krajów UE, w których jest najmniej urządzeń do radioterapii na 100 tys. mieszkańców – wynika z danych Eurostatu. Najlepiej jest w Belgii (1,81), Danii (1,37), na Słowacji (1,24), w Finlandii (1,04) i we Francji (1,01). W Polsce mamy zaledwie 0,42 sprzętu na 100 tys. mieszkańców. Europejski Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań w związku ze 150. rocznicą urodzin Marie Skłodowskiej-Curie.

Jedyne takie urządzenie

Centrum Onkologii w Bydgoszczy od listopada br. ma nowoczesny sprzęt do podawania chemii w aerozolu. Leki są dozowane za pomocą laparoskopu wprost do jamy otrzewnowej, z pominięciem układu krwionośnego. Chemioterapia działa bezpośrednio na zmiany nowotworowe. Metoda stwarza możliwość zastosowania terapii u pacjentów, u których nie można usunąć zmian, ponieważ są zbyt rozległe albo wyczerpały się inne metody leczenia onkologicznego. To jedyne takie urządzenie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podkarpacie na rzecz kobiet

Projekt realizowany przez mielecką fundację SOS „Życie” obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu cyfrowego do badania kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i jajnika. Poza tym na terenie całego Podkarpacia będą prowadzone szkolenia i warsztaty dla pań z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Zajęcia edukacyjne ruszą na przełomie roku. Koszt programu to prawie 4 mln zł. Dofinansowanie będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku.

Projekt polsko-niemiecki

Celem projektu „Transgraniczny rejestr nowotworów” jest monitorowanie chorób nowotworowych. Grupą docelową jest 1,4 mln mieszkańców województwa lubuskiego oraz powiatów Oder-Spree i Märkisch-Oderland w Niemczech. W ramach współpracy zostanie stworzony kliniczny rejestr raka. Lekarze po obu stronach granicy szczególnie uważnie będą się przyglądać nowotworom: płuc, gruczołu krokowego, piersi i jelita grubego. Pierwszym wyzwaniem będzie ustandaryzowanie dokumentów chorych. Projekt zostanie sfinansowany ze środków programu Brandenburgia-Lubuskie Interreg VA 2014-2020. Potrwa do końca 2019 roku. Całkowity koszt to 1,172 mln euro.

Zakład kobiecy

W Warszawie otwarto pierwszy w Polsce publiczny Zakład Onkologii Kobiecej, który mieści się w Szpitalu Opieki Krótkoterminowej Centrum Attis. Placówka zapewni kompleksową opiekę onkologiczną od profilaktyki przez diagnostykę, leczenie operacyjne, chemio- i radioterapię po rehabilitację. ZOK nawiązał współpracę z Centrum Onkologii w Warszawie oraz Instytutem Żywności i Żywienia. Inwestycja kosztowała ponad 7,2 mln zł, z czego 5,9 mln zł pochodziło z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Do góry