Autorzy stwierdzili, że całkowity czas przeżycia pacjentów leczonych ukierunkowaną terapią po analizie NGS był dłuższy w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali terapii celowanej, oraz porównywalny z czasem przeżycia pacjentów, którzy zostali poddani ukierunkowanemu leczeniu po przeprowadzeniu standardowych testów molekularnych.

Podsumowanie

Rak płuca jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. Jednocześnie jest główną przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych. Wdrażanie nowych terapii, które pozwolą wydłużyć okres przeżycia pacjentów, stanowi wyzwanie zarówno naukowe, jak i ekonomiczne. Można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do osiągnięcia tego celu. Jednak jeszcze długa droga pozostała do pokonania.

Do góry