Aktualności naukowe

Tremelimumab w połączeniu z durwalumabem u pacjentów z międzybłoniakiem: wyniki badania II fazy NIBIT-MESO-1

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Tremelimumab, monoklonalne przeciwciało anty-CTLA4, początkowo wykazywał dobrą aktywność w monoterapii u pacjentów z międzybłoniakiem. Jednak nie poprawił czasu przeżycia pacjentów po niepowodzeniu chemioterapii pierwszego lub drugiego rzutu w porównaniu z placebo w badaniu DETERMINE. Celem prezentowanego badania było zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa tremelimumabu w połączeniu z durwalumabem, przeciwciałem monoklonalnym anty-PD-L1, u pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem w I lub II linii leczenia.

Pacjenci z nieresekcyjnym międzybłoniakiem opłucnej lub otrzewnej otrzymywali dożylnie tremelimumab (1 mg/kg m.c.) i durwalumab (20 mg/kg m.c.) co 4 tygodnie przez cztery cykle, a następnie dożylnie durwalumab w tej samej dawce i schemacie do dzie...

Do góry