Aktualności naukowe

Ozymertynib jako leczenie I rzutu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca – wyniki badania AURA

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Badanie AURA obejmowało dwie kohorty pacjentów wcześniej nieleczonych w celu oceny aktywności klinicznej i bezpieczeństwa ozymertynibu (inhibitora kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu [EGFR]) jako leczenia pierwszego rzutu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) z mutacją EGFR.

60 nieleczonych wcześniej pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym EGFRm niedrobnokomórkowym rakiem płuca otrzymywało ozymertynib w dawce 80 lub 160 mg raz na dobę (30 pacjentów na kohortę). Punkty końcowe obejmowały obiektywne wskaźni...

Do góry