Aktualności naukowe

Encorafenib + binimetynib w porównaniu do wemurafenibu lub encorafenibu u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF – wyniki badania klinicznego III fazy COLUMBUS

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Badanie COLUMBUS przeprowadzono jako dwuetapowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 w 162 ośrodkach w 28 krajach. Do badania byli kwalifikowani pacjenci w wieku 18 lat lub starsi z histologicznie potwierdzonym lokalnie zaawansowanym (stopień III B, III C lub IV wg AJCC), nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem skóry z mutacją BRAF-V600E lub BRAF-V600K, w dobrym stopniu sprawności wg Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) wynoszącym 0 lub 1, którzy nie byli dotychczas leczeni lub u których stwierdzono progresję po wcześniejszej immunoterapii pierwszego rzutu.

W pierwszej części badania pacjenci zostali losowo przydzieleni (1:1:1) do jednej z 3 grup terapeutycznych – w pierwszej grupie chorzy otrzymywali doustnie encorafenib w dawce 450 mg raz na dobę plus doustnie binimetynib w dawce 45 mg dwa razy na ...

Do góry