Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Porównanie kabazytakselu z abirateronem i enzalutamidem w przerzutowym raku stercza

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii, im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kabazytakselu w porównaniu z enzalutamidem lub abirateronem u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, którzy wcześniej byli leczeni docetakselem i u których stwierdzono progresję w ciągu 12 miesięcy podczas przyjmowania alternatywnego inhibitora (abirateronu lub enzalutamidu), pozostawały dotychczas niejasne.

W prezentowanym badaniu pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni docetakselem oraz inhibitorem przekazywania sygnałów przez receptor androgenowy (enzalutamidem) lub inhibitorem biosyntezy androgenów (abirateronem), przydzielono losowo (w stosunku 1:1) do następujących grup:

Do góry