Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wpływ terapii darolutamidem na przeżycie pacjentów z opornym na kastrację rakiem prostaty bez stwierdzonych przerzutów

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Oporny na kastrację rak gruczołu krokowego bez przerzutów jest definiowany przez wzrastające stężenie antygenu swoistego dla prostaty (PSA) w surowicy i brak wykrywalnych przerzutów w konwencjonalnych badaniach obrazowych u pacjentów otrzymujących hormonalne leczenie antyandrogenowe (ADT – androgen deprivation therapy). Pacjenci z tej grupy są narażeni na ryzyko progresji do choroby przerzutowej.

Darolutamid jest inhibitorem receptorów androgenowych, zatwierdzonym do leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów. W prezentowanym badaniu przeanalizowano wpływ terapii darolutamidem na przeżycie w tej grupie pacjentów.

Do góry