Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wpływ przesiewowych badań mammograficznych wykonywanych u pacjentek 40-letnich na śmiertelność z powodu raka piersi

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Odpowiedni przedział wiekowy do badań przesiewowych w kierunku raka piersi pozostaje przedmiotem dyskusji. Celem przedstawianego badania było oszacowanie wpływu przesiewowych badań mammograficznych wykonywanych w wieku 40-48 lat na śmiertelność z powodu raka piersi.

Badanie przeprowadzono w 23 ośrodkach badań przesiewowych piersi w Wielkiej Brytanii. Kobiety w wieku 39-41 lat zostały losowo przydzielone (w stosunku 1:2) do corocznych badań mammograficznych, wykonywanych od roku włączenia do badania do roku ka...

Do góry