Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Terapia adiuwantowa dabrafenibem i trametynibem w czerniaku w III stopniu zaawansowania – analiza 5-letnia

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

W pierwotnej analizie badania COMBI-AD 12-miesięczne leczenie adiuwantowe dabrafenibem w skojarzeniu z trametynibem skutkowało istotnie dłuższym czasem przeżycia bez nawrotów w porównaniu z placebo u pacjentów po resekcji czerniaka w III stadium zaawansowania, u których stwierdzono mutacje BRAF V600E lub V600K.

W prezentowanym badaniu losowo przydzielono 870 pacjentów, u których wykonano resekcję czerniaka w stadium III, z mutacjami BRAF V600E lub V600K, do grupy otrzymującej doustny dabrafenib (w dawce 150 mg 2 × dziennie) + trametynib (2 mg 1 × dzienni...

Do góry