Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Przeżycie pacjentów z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem prostaty leczonych olaparybem

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Olaparyb prowadził do znacznie dłuższego czasu przeżycia wolnego od progresji (na podstawie badania obrazowego) w porównaniu z enzalutamidem lub abirateronem u mężczyzn z opornym na kastrację rakiem prostaty z przerzutami, u których występowały odpowiednie zmiany w genach naprawy rekombinacji homologicznej i doszło do progresji choroby podczas poprzedniej terapii hormonalnej z użyciem leków nowej generacji.

W prezentowanym badaniu III fazy losowo przydzielono pacjentów w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej olaparyb (256 pacjentów) lub do grupy kontrolnej, w której chorzy otrzymywali enzalutamid bądź abirateron z prednizonem (131 pacjentów). Kohorta A ...

Do góry